Datatiede ("data science") saa oman opintoprofiilin

Tietojenkäsittelytieteen laitos käynnistää “datatieteen” maisterikoulutuksen. Koulutus vastaa alan nopeasti kasvavaan työvoimatarpeeseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Koulutus alkaa lukuvuoden 2014-2015 käynnistyessä.

Datatieteilijän (“data scientist”) tehtävänä on saada datasta tolkkua. Organisaatioiden tietovarantojen kasvaessa ja monimutkaistuessa ja muutosten nopeutuessa haasteet muun muassa niin sanotun ison datan (“big data”) käsittelyssä korostuvat. Tarvitaan sekä tehokkaita menetelmiä analytiikkaan että skaalautuvia ja hajautettuja ratkaisuja aineistojen hallintaan.

Datatieteen opintoprofiili on maisteritason ohjelma, joka yhdistää tietojenkäsittelytieteen osa-alueita koneoppimisesta hajautettuihin järjestelmiin. Ohjelma koulutttaa uuden polven datatieteen ammattilaisia teollisuuteen, hallintoon sekä tutkimukseen. Opetuskielenä on englanti.

Datatieteen opetuksessa yhdistyy tietojenkäsittelytieteen laitoksen kaksi vahvaa tutkimus- ja opetusalaa. Sen järjestävät yhdessä Algoritmien, data-analytiikan ja koneoppimisen erikoistumislinja sekä Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen erikoistumislinja.

Linkkejä:

 

26.08.2014 - 14:43 Hannu Toivonen
25.08.2014 - 20:17 Hannu Toivonen