Kesätöitä tietotekniikan opiskelijoille

Kesätöitä tietotekniikan alan tutkimusryhmissä (hakuaika 16.3.2017 asti)

Tietotekniikan tutkimuksen kesätyöpaikat odottavat opiskelijoita. Tarjolla on useita palkallisia kesätyöpaikkoja tutkimusavustajina erilaisissa tutkimusprojekteissa. Töitä on tarjolla tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opiskelijoille. Joissakin hankkeissa tarjolla on töitä mm. matematiikan, tilastotieteen, kieliteknologian tai kielitieteen opiskelijoille.

Työt sijoittuvat tyypillisesti touko- ja syyskuun väliselle jaksolle, tarkempi alku- ja loppupäivämäärä neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Kesätyöpaikkoja tarjoavat tutkimusryhmät:

Agile Education Research Group, RAGE. Lisätietoja: https://www.cs.helsinki.fi/en/rage/agile-education /Arto Hellas.

Augmented Research. Lisätietoja: http://augmentedresearch.hiit.fi/ /Tuukka Ruotsalo.

Bioinformatics and applied machine learning in biology and evolution. Lisätietoja: Ville Mustonen.

Constraint Reasoning and Optimization. Lisätietoja: http://www.hiit.fi/cosco/coreo/ /Matti Jarvisalo.

Discovery research group. Lisätietoja: https://www.cs.helsinki.fi/en/discovery /Hannu Toivonen.

Empirical Software Engineering. Lisätietoja: https://www.cs.helsinki.fi/group/ese/

INTENT. Lisätietoja: www.hiit.fi/intent /Patrik Floréen.

NODES: 5G, clouds, mobile computing. prof. Sasu Tarkoma (www.cs.helsinki.fi/u/starkoma)

The Sums of Products Research Group: https://www.cs.helsinki.fi/u/mkhkoivi/sopu.html /Mikko Koivisto.

Ubiquitous Sensing. Lisätietoja: http://universe.hiit.fi/ /Petteri Nurmi.

UDBMS. Lisätietoja: http://udbms.cs.helsinki.fi/ /Jiaheng Lu.

Wireless Internet (Wint). Lisätietoja: https://www.cs.helsinki.fi/en/research/wireless-internet-wint /Markku Kojo.

Hakijoilta edellytetään kandidaatin tutkintoa tai n. 150 opintopisteen kandidaattitason opintoja, hyvää opintomenestystä, kiinnostusta tutkimustyöhön ja oma-aloitteisuutta.

Paikkoja haetaan täyttämällä hakemus sivulla:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/77983/lomake.html

Hakemuksen liitteeksi tulee ladata kopio opintosuoritusotteesta, sekä jos hakija niin haluaa, korkeintaan yhden sivun CV. Hakuaika päättyy 16.3.2017.

 

03.03.2017 - 15:13 Reijo Sivén
27.02.2017 - 13:13 Minna A Lauri