Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

 

Opinto-opas


Uusin, lukuvuosien 2008-2010 opinto-opas (pdf)
( opintojaksojen riippuvuuskaavio)

Huomautuksia:

 • Opetusohjelma ei enää sisälly opinto-oppaaseen. Ks. opetusohjelman alustavat versiot:
  syksy 2009
  kevät 2010

  syksy 2008
  kevät 2009

 • Korjauksia (sivuviitteet pdf-tiedoston eikä painetun oppaan mukaiset):
  1. LuK-tutkinnon malliaikataulussa (ss. 28-29) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) on merkitty kokonaan periodille I, vaikka se jatkuu periodille II (kuten riippuvuuskaaviosta ilmenee).
  2. (Samassa malliaikataulussa) Tietokoneen toiminta on merkitty periodille III, mutta kuuluu periodille IV. Sivuaineille tai muille opinnoille varatut opintopistemäärät muuttuvat vastaavasti.
  3. LuK-tutkinnon sisällön selostuksessa on pakollisen sivuaineen minimiksi mainittu 30 op; oikea laajuus on tutkintovaatimusten mukaan 25 op (s. 20).
  4. Tietojenkäsittelytiede sivuaineena: sivun 50 viimeisen kappaleen tulee alkaa: "Aineopintokokonaisuuden oikeutta voi hakea ..." (ei siis "Perus- ja aineopintokokonaisuuden ..."). Perusopintokokonaisuuden oikeus on kaikilla HY:n opiskelijoilla, ja perus- ja aineopintokokonaisuudet ovat syksystä 2008 alkaen erilliset.
 • Muutoksia:
  1. Opinto-oppaan sivulla 13 (painetussa oppaassa sivulla 46) sanotaan: "... perus- ja aineopintojen kursseille voi osallistua luentokurssimuotoisesti eli harjoitusryhmäpaikan varaamalla enintään kahdesti." Kevään 2009 jälkeen tämä rajoitus poistuu, eli kesästä 2009 alkaen osallistumiskertojen määrää ei rajoiteta.

Lukuvuoden 2007-2008 opinto-opas:
(alkuperäinen (painettua vastaava luonnos) (pdf)
(28.8.2007 päivitetty) (pdf)

Opinto-opas (2006-2007) (pdf)
Opinto-opas (2005-2006) (pdf)
Opinto-opas (2004-2005) (html)

Vielä vanhemmat opinto-oppaat