Tietokantojen perusteet (581328-9), kevät 2004

Asiasisältö

Tämä sisällysluettelo tulee kurssin edetessä sisältämään myös tiedot luentojen etenemisestä. Asioiden kohdalla viitataan oheislukemistoksi soveltuviin Ramakrishnanin ja Gehrken sekä Elmasrin ja Navathen oppikirjoihin. Ramakrihsnanin ja Gehrken kirja on oppikirjana Tietokannan hallinta -kurssilla, joten opintoja sinne asti jatkavat voinevat harkita kirjan hankintaa. Elmasrin ja Navathen kirjaa saattaa olla paremmin tarjolla kurssikirjastossa (kirja oli aiemmin Tietokannan hallinnan kurssikirja ja on edelleenkin suositeltu vaihtoehto). Elmasrin ja Navathen kirjasta on syksyllä 2003 ilmestynyt uusi 4. painos, jota löytynee kirjakaupoista, mutta sitä tuskin löytyy vielä kurssikirjastosta.

 • Johdanto - mihin tietokantoja tarvitaan
 • Elmasri & Navathe 3: Ch 1
 • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 1
 • Tietomalleista
 • Elmasri & Navathe 3: Ch 2.1
 • >Ramakrishnan & Gehrke: Ch 1.5, 2.1
 • Tietokantajärjestelmä
 • Elmasri & Navathe 3: Ch 2.2-2.6
 • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 1
 • Relaatiomallin peruskäsitteet
  • relaatio
  • avain
  • viiteavain
  • Elmasri & Navathe 3: Ch 7.1-7.2
  • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 3.1-3.3
  • Johdatus tietokantasuunnitteluun
  • Elmasri & Navathe 3: Ch 14.1
  • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 2, 19.1-19.4.1,19.6.1
  • Relaatioalgebra
  • Elmasrin & Navathe 3: Ch 7.4 (ei 7.4.7 division), 7.5.3, 7.6-7.7
  • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 2, 4.1-4.2
  • SQL-tietokantakieli
   • Tietokannan määrittely SQL:llä
   • Elmasri & Navathe 3: Ch 8.1
   • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 3.1.1-3.3.1
   • Tietokantakyselyn perusrakenne
   • Elmasri & Navathe 3: Ch 8.2
   • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 5.1-5.2, 5.6
   • rakenteeltaan monimutkaisemmat kyselyt
   • Elmasri & Navathe 3: Ch 8.3
   • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 5.3-5.4
   • Yhteenvetokyselyt
   • Elmasri & Navathe 3: Ch 8.4
   • >Ramakrishnan & Gehrke: Ch 5.5
   • Lisäykset, poistot, muutokset ja transaktiot
   • Elmasri & Navathe 3: Ch 8.5
   • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 3.3.1
   • Näkymät ja suojaus
   • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 3.6.
  • Tietokannan liittäminen sovelluksiin
   • Peruskäsitteitä
   • Java-ohjelmointikieliliittymä JDBC
   • Tietokantapohjaiset WWW-sovellukset
  • Elmasri & Navathe 3: Ch 27.1
  • Ramakrishnan & Gehrke: Ch 6.1-6.4, 7.5,7.6 ja 7.7 (vain yleisperiaate) .
© Harri LaineUpdated: 11.3.2004, email: Harri.Laine@cs.helsinki.fi