Tietokantojen perusteet (581328-9), kevät 2004

Harjoitukset

Harjoittelu on oleellista kurssin asioiden oppimiseksi. Kurssimateriaaliin on opiskelun tueksi upotettu pieniä kertaustehtäviä. Nämä on tarkoitettu itseopiskelun tueksi eikä niiden tekemisestä saa suorituspisteitä. Suorituspisteitä sen sijaan saa SQL-harjoittelusta Trainer-ohjelmiston avulla ja opintopiirityöskentelystä.

SQL harjoittelu

SQL-tietokantakyselyjä ja ylläpito-operaatioita harjoitellaan Trainer-harjoitteluohjelmiston avulla. Kurssiin liittyy 40 SQL-tehtävää, jotka on jaettu kolmeen erään. Kullakin erällä on määräaika, johon mennessä hyväksytysti suoritetut tehtävät tuottavat suorituspisteitä. Tehtävä on hyväksytysti suoritettu, jos harjoitteluohjelmisto hyväksyy ratkaisun. Harjoitusten tekemiseeen voi kysyä neuvoa kurssin assistenteilta, joko opintopiiritilaisuuksien yhteydessä, kurssin keskusteluryhmässä WebCT:ssä tai sähköpostitse. Keskusteluryhmän käyttöä suositellaan. Tällöin opiskelijat voivat myös auttaa toisiaan. Hyvistä opettavaisista vihjeistä keskusteluryhmässä voi saada bonuspisteitä (enintään 5). Tehtävien esimerkkiratkaisut liitetään kurssimateriaaliin määräajan päätyttyä.

Tehtävien määräajat ovat alustavasti seuraavat

 • Erä 1: 16.2. klo 12
 • Erä 2: 24.2. klo 24
 • Erä 3: 1.3. klo 12

Älä jätä tehtävien tekemistä viime hetkeen. Viimeisenä viikonloppuna saattaa sattua jokin häiriö eikä järjestelmä olekaan käytettävissä

Tarkkaile tätä sivua vihjeiden varalta.

Opintopiirityöskentely

Opintopiirien tarkoituksena on esimerkkitapauksia hyväksikäyttäen opetella relaatiomallin perusrakenteisiin ja tietokantasuunnitteluun liittyviä asioita. Opintopiireille on varattu 4 virallista kokoontumisaikaa = harjoitusryhmien ajat alla. Opintopiiriläiset voivat epävirallisesti olla yhteydessä toisiinsa myös virallisten kokoontumisaikojen ulkopuolella. Opintopiiri tutkii relaatiotietokannan suunnittelua ongelmalähtöisesti. Yhden isomman kaikki kokoontumiset kattavan suunnittelutehtävän lisäksi kullekin kokoontumiskerralle määritellään teema ja pohdittavia pikkuongelmia. Opintopiiri on ensisijaisesti opiskeluväline vaikka tuotoksesta saakin suorituspisteitä.

Kokoontumisajat (opintopiirit harjoitusryhmän sisäisiä)

HarjoitusryhmäOhjaajaAika ja paikkaPäivät
1.Juha Ranta
(Juha.M.Ranta@cs.helsinki.fi)
MA 16-18 A319 19.1.
2.2.
9.2.
23.2.
2.Jussi Paalanen
(Jussi.Paalanen@cs.helsinki.fi)
TI 8-10 A320 20.1.
3.2.
10.2.
24.2.
3.Jussi Paalanen
(Jussi.Paalanen@cs.helsinki.fi)
TI 10-12 A21620.1.
3.2.
10.2.
24.2.
4. peruutettu
5.Petri Helin
(Petri.Helin@cs.helsinki.fi)
KE 16-18 A31921.1.
4.2.
11.2.
25.2.
6.Juha Ranta
(Juha.M.Ranta@cs.helsinki.fi)
TO 14-16 A31922.1.
5.2.
12.2.
26.2.
7.Petri Helin
(Petri.Helin@cs.helsinki.fi)
KE 18-20 A32021.1.
4.2.
11.2.
25.2.
 • Ensimmäisellä kokoontumiskerralla jaetaan harjoitusryhmään ilmoittautuneet noin 5 hengen opintopiireihin ja valitaan opintopiireille vetäjät (bonuksena vetäjä voi saada 2 lisäpistettä) ja keksitään opintopiirille nimi. Lisäksi valitaan ongelmat, joita lähdetään työstämään sekä tehdään tietotarvekartoitusta.
 • Toisella kokoontumiskerralla teemana ovat relaatiomallin perusrakenteet: avaimet, viiteavaimet, arvojoukot ja tietojen väliset riippuvuudet.

  Pohdintatehtävät

  .
 • Kolmannella kokoontumiskerralla teemana ovat riippuvuudet ja normalisointi. Tällöin varmistutaan myös tietokantasuunnitelman toimivuudesta

  Pohdintatehtävä

  .
 • Viimeisellä kokoontumiskerralla esitellään suunnitelma muille opintopiireille ja arvoidaan muiden suunnitelmia.
 • Lopuksi jätetään Opintopiirin raportti assistentille viimeistään 1.3 klo 12.

Opintopiireille järjestetään työtila WebCT-ympäristöön ja ryhmä julkaisee ainakin loppuraporttinsa siellä

Opintopiirien kokoontumisten yhteydessä opintopiiri voi käyttää aikaa myös SQL-tehtävien ihmettelyyn.

Suunnittelutehtävästä

Kussakin opintopiirissä laaditaan pienehkö tietokantasuunnitelma ja laaditaan tästä kirjallinen raportti. Raportin tulee sisältää:

 • Otsikkosivu (Aiheen nimi, ryhmän kokoonpano)
 • Tietosisältökartoitus
  • UML-kaavio ja sita selventävät käsitemäärittelyt
 • Tietokannan taulujen kuvaukset
  • Tietokantakaavio kuvana joko kurssilla esitetyssä muodossa tai jonkin tietokantasuunnittelutyökalun tarjoamassa muodossa. Kuva pitää upottaa dokumenttiin siten, että se on katsottavissa ilman mitään erityisohjelmistoja.
  • SQL:n create table lauseet kommentei n varustettuina. Kommenteista tulee käydä ilmi millaisia arvoja sarakkeissa on. Katso mallia Pizza tietokannan kuvauksesta.
 • Suunnitelman laadun varmistus
  • Miten laatu ja toimivuus on varmistettu?
  • riippuvuusanalyysi ja sen aiheuttamat muutokset
  • Muutamia keskeisiä käyttötapauksia (vähintään 6) ja näiden yhteys tietokantaan, yhteys kuvataan SQL-operaatioina.
  • Esimerkkirelaatiot (pienet muutaman rivin esimerkit taulujen sisällöstä
  • Laadunvarmistuksessa havaitut ongelmat

Teknisesti tietokantasuunnitelma toteutetaan joko MSWord yhteensopivana dokumenttina, tai PDF-, tai HTML-muotoisena dokumenttina.

Opintopiirin viimeisellä virallisella kokoontumiskerralla piiriläiset esittelevät suunnitelmansa muille ryhmän piireille. Esittelyä varten piiri laatii ainakin seuraavat kalvot

 • Ongelmaesittely
 • Tietokannan rakenne kuvana
 • Esimerkkejä taulujen sisällöstä

Jokaiselle opintopiirille nimetään opponentiksi jokin toinen piiri. Opintopiirin on saatettava sen hetkinen suunnitelmansa opponenttipiiriläisten saataville vähintään 48 tuntia ennen esitystään. Opponenttipiiriläiset tutustuvat suunnitelmaan ja arvioivat sitä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen.

 • Onko suunnitelma ymmärrettävä, ellei niin mitä ongelmia siinä on
 • Liittyykö suunnitelman tietokantaan jotain ongelmia, mitä
 • Onko suunnitelman laatu kattavasti varmistettu?
.

Opponenttiryhmälaiset esittävät kommenttinsa esityksen yhteydessä.

 

© Harri LaineUpdated: 11.3.2004, email: Harri.Laine@cs.helsinki.fi