Tietokantojen perusteet (581328-9), kevät 2004

Kokeet

Kurssikoe

Kurssiin liittyy yksi kurssikoe, joka pidetään
to 4.3.2004 klo 16-20, Yliopiston päärakennuksen salissa I.
Tähän kokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kuulusteltava materiaali:

  • Monisteen materiaali ja verkkokurssimateriaali lukuunottamatta monisteen lukuja 6.2.1: HTML-kieli (ss 108-116), 6.2.3 Esimerkkejä tietokantasovelluksen laatimisesta (ss 124-134).

Uusintakokeet

Kurssiin liittyy yksi uusintakoemahdollisuus. Uusintakoe suoritetaan erilliskokeen yhteydessä. Harjoituksista saadut pisteet otetaan huomioon, mikäli ne parantavat arvosanaa pelkkään erilliskokeeseen verrattuna. Kokeeseen on erikseen ilmoittauduttava. Koe näkyy ilmoittautumisjärjestelmässä erilliskokeena. Uusintakuulustelun materiaali on sama kuin kurssin varsinaisessa kuulustelussa.

  • Seuraava uusinta-/erilliskoe pe 16.4. klo 14-18 Auditorio, Teollisuuskatu

Erilliskokeet

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeena. Tällöin suoritus arvostellaan pelkästään koepisteiden perusteella. Seuraava erilliskoe on pe 16.4. klo 14-18 Auditorio, Teollisuuskatu.

 

© Harri LaineUpdated: 11.3.2004, email: Harri.Laine@cs.helsinki.fi