Tietokantojen perusteet (581328-9), kevät 2004

581328-9 TIETOKANTOJEN PERUSTEET - KURSSIKUVAUS

Kurssin asema ja tavoite

  Kurssi on tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden cum laudeen ja sivuaineopiskelijoiden approbaturiin sisältyvä pakollinen opintojakso, laajuudeltaan 2 opintoviikkoa. Kurssilla opitaan perustiedot relaatiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointikielen kautta. Kurssiin sisältyy myös johdatus relaatiotietokannan suunnitteluun. Kurssilla edellytetään ohjelmointitaitoa kurssin Ohjelmoinnin perusteet (Johdatus ohjelmointiin) laajuudessa.

Kurssin sisältö

 1. Johdanto - mihin tietokantoja tarvitaan
 2. Relaatiomallin peruskäsitteet
 3. Relaatioalgebra
 4. SQL-tietokantakieli
  • Tietokannan määrittely SQL:llä
  • Tietokantakyselyn perusrakenne
  • Yhteenvetokyselyt
  • Lisäykset, poistot, muutokset ja transaktiot
  • Näkymät ja suojaus
 5. Tietokannan liittäminen sovelluksiin
 6. Peruskäsitteitä
 7. Java-ohjelmointikieliliittymä JDBC
 8. Tietokantapohjaiset WWW-sovellukset
 9. Johdatus tietokantasuunnitteluun

Kurssimateriaali

  Kurssin pääoppimateriaalina toimii luentomoniste:
  Harri Laine: Tietokantojen perusteet, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2000
  Monisteita on saatavana TKT-laitoksen monistemyynnistä.
  Harri Laine: Tietokantojen perusteet verkkokurssimateriaali, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2002-2004

  Esimerkkejä ja muuta kurssimateriaalia löytyy viimeisimmän luentokurssin www-kotisivulla.

  Oheiskirjallisuudeksi sopivat esimerkiksi seuraavat materiaalit (kirjat ovat huomattavasti tämän kurssin asiasisältöä laajempia):

  • Ramakrishnan R, and Gehrke J.: Database Management System, 3dr ed (McGraw-Hill), 2002.
  • Elmasri, R. & Navathe, B., Fundamentals of database systems, Third Edition, Addison-Wesley, 1999.
  • Ullman J.D., Widom J.: First Course in Database systems, Prentice-Hall,1997

  Kuulusteluissa ei saa käyttää mitään kirjallista materiaalia.

© Harri LaineUpdated: 11.3.2004, email: Harri.Laine@cs.helsinki.fi