Tietokantojen perusteet (581328-9), kevät 2004

Oppimateriaali

Kurssin pääoppimateriaalin muodostavat:

  • Luentomoniste Laine H: Tietokantojen perusteet, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2000

    Monistetta on saatavana tietojenkäsittelytieteen laitoksen monistemyynnistä (Teollisuuskatu 23, huone A435). Moniste on saatavissa myös tämän sivun kohdasta Moniste pdf-muodossa. Moniste riittää kurssin suoritukseen, joskin esimerkisi alla esitellyssä oheislukemistossa asioita on käsitelty laajemmin kuin monisteessa.

  • Tietokantojen perusteet -verkkokurssimateriaali.

Oheislukemista

:
  • R. Elmasri & S. B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, 3rd ed (Addison-Wesley, 1999).
    Teoksesta käsitellään vain luvut 1,2,7 osittain, 8 ja osia luvusta 10 ja hyvin vähän muualta. Kirja ei kata kurssin WWW-liittymä osuutta.
  • Ramakrishnan r. & Gehrke J.: Database Management Systems, 3rd. ed, McGraw-Hill, 2003. (tämä kirja on tällä hetkellä oppikirjana Tietokannan hallinta -kurssilla, joten sen hankinnasta voi olla hyötyä myöhemminkin)

Luentokalvot

Alla ovat linkit luentokalvojen pdf-tiedostoihin. PDF-muotoisia tiedostoja voi lukea Adoben Acrobat Reader -ohjelmistolla. Tämän ohjelmiston saa ilmaiseksi sekä Linux- että Windows ympäristöihin Ellei sinulla sellaista ole, niin Lataa Acrobat Reader ja kytke se selaimeesi paketin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Kalvokopioita ja monistetta ei saa/voi tulostaa Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kirjoittimilla.

Kalvolinkit tulevat tähän

Musta-valkoinenVärillinen
JohdantoJohdanto
TietomallitTietomallit
RelaatioalgebraRelaatioalgebra
Tietokannan suunnittelusta Tietokannan suunnittelusta
SQL:n perusteet SQL:n perusteet
SQL yhteenvedot SQL yhteenvedot
SQL ylläpito ja ohjelmointi SQL ylläpito ja ohjelmointi
Relaatioalgebra kertausta (engl) Relaatioalgebra kertausta (engl)

Moniste

Alla ovat linkit modisteeseen pdf-muodossa. Monisteen saa kokonaisena tietojenkäsittelytieteen laitoksen monistemyynnistä.

Muuta

© Harri LaineUpdated: 11.3.2004, email: Harri.Laine@cs.helsinki.fi