1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.7 RAPORTIT
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.1 Ohjelman käytössä tarvittava apumateriaali

Lomakkeen tietojen täytössä on avuksi rengastustoimiston lomakkeiden täyttöohjeet, jotka on laadittu 1.1.1984. Näistä ohjeista on päivitetty tiivistelmä luvussa 4.