1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.3.1 Lomakkeen valinta
3.3.2 Rengastajatietojen syöttäminen
3.3.3 Rengastietojen syöttäminen
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.7 RAPORTIT
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.3 Ensimmäinen käyttökerta

Ensimmäisellä käyttökerralla valitaan lomake sekä syötetään rengastaja- ja rengastiedot. Tämän jälkeen voi aloittaa valitun lomakkeen täyttämisen.

3.3.1 Lomakkeen valinta

Ohjelman käynnistyessä avautuu ikkuna, josta valitaan haluttu lomake (Kuva 3.3). Vaihtoehtoina ovat rengastus- ja kontrollilomake. Käynnistyksessä voi valita myös aikaisemmin tallennetun lomakkeen.


Kuva 3.3: Käytön aluksi valitaan lomake.

3.3.2 Rengastajatietojen syöttäminen

Ennen kuin lomakkeita voi täyttää, pitää rengastajatiedot syöttää valikosta Asetukset => Rengastajat... (Kuva 3.4).


Kuva 3.4: Asetukset-valikon sisältö.

Avautuvasta Rengastajat-ikkunasta painetaan Lisää-painiketta. Ikkunaan syötetään rengastajan tiedot ja painetaan OK-painiketta (Kuva 3.5).


Kuva 3.5: Rengastajan tiedot lisätään Rengastajat-valikon kautta.

3.3.3 Rengastietojen syöttäminen

Ennen rengastusten syöttöä pitää ohjelmalle kertoa mitä renkaita rengastajalla on käytössä. Metallirenkaita syötettäessä valitaan Asetukset => Saadut metallirenkaat... (Kuva 3.4). Renkaiden syöttö toimii vastaavalla tavalla kuin rengastajatietojenkin syöttö. Metallirenkaat ilmoitetaan rengasväleinä (Kuva 3.6). Yksittäinen rengas on mahdollista ilmoittaa minivälinä (esim. 100-100). Rengastajanumero korvataan lintuaseman numerolla, jos rengasjakelua käytetään lintuasemalla.


Kuva 3.6: Saadut metallirenkaat ilmoitetaan rengasväleinä.

Myös saadut värirenkaat on mahdollista tallentaa. Toistaiseksi saatujen värirenkaiden listaa ei kuitenkaan käytetä mihinkään, joten tallennus ei ole pakollinen. Saadut värirenkaat saa lisättyä valikosta Asetukset => Saadut värirenkaat... (Kuva 3.4). Värirenkaista ilmoitetaan tunnus ja lukumäärä (Kuva 3.7). Lukumäärän oletus on yksi ja sitä tulisi aina käyttää. Lukumäärällä varaudutaan tulevaisuutta varten.


Kuva 3.7: Saatujen värirenkaiden lukumääräksi annetaan toistaiseksi yksi.