1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.7 RAPORTIT
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.8.1 Rengastajan tiedot
3.8.2 Saadut metalli- ja värirenkaat
3.8.3 Nimetyt paikat
3.8.4 Omat kentät
3.8.5 Rengassarjat
3.8.6 Renkaiden sopivuus
3.8.7 Lajitiedot
3.8.8 Kuntatiedot
3.8.9 Lintuasemat
3.8.10 Sallitut arvot
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.8 Ohjelman tietojen muuttaminen

Rengas99 sisältää joukon datatiedostoja, joiden sisältöä voi ohjelmassa muuttaa. Varsinkin erikoisasetuksia muutettaessa kannattaa olla varovainen. Huolimattomat poistot tai muutokset saattavat vaikuttaa lomakkeiden syöttämiseen haitallisella tavalla. Rengastajan ja renkaiden tietojen lisäystä on käsitelty myös luvuissa 3.3.2 ja 3.3.3.

3.8.1 Rengastajan tiedot

Rengastajan tiedot syötetään valitsemalla valikosta Asetukset => Rengastajat... (Kuva 3.4). Avautuvasta ikkunasta lisätään uusi rengastaja (Kuva 3.5), muokataan vanhaa tai poistetaan aiemmin syötetty rengastaja. Tietojen muuttamista varten rengastaja valitaan klikkaamalla hiirellä rengastajanumeroa listassa.

3.8.2 Saadut metalli- ja värirenkaat

Rengastustoimistosta saadut metallirenkaat syötetään sarjoittain valitsemalla valikosta Asetukset => Saadut metallirenkaat... (Kuva 3.4). Renkaasta syötetään sarja sekä rengasvälin alku ja loppu. Rengasvälejä voi myös muokata ja poistaa. Tietojen muuttamista varten rengasväli valitaan listasta klikkaamalla hiirellä.

Saadut värirenkaat tallennetaan kuten metallirenkaat, mutta värirenkaista tallennetaan vain tunnus ja lukumäärä. Listassa näkyy samalla tunnuksella tallennettujen värirenkaiden kokonaismäärä. Saatujen värirenkaiden listaa ei toistaiseksi käytetä mihinkään, joten niiden tallennus ei ole pakollista.

3.8.3 Nimetyt paikat

Omia rengastuspaikkoja voi tallentaa, jolloin ei tarvitse kirjoittaa toistuvasti samoja koordinaatteja. Kun lomakkeelle kirjoittaa paikan tunnuksen, hakee ohjelma paikkaa vastaavan kunnan, koordinaatit ja pyyntitavan. Paikan tunnuksesta ei tarvitse kirjoittaa kuin alku ja siirtyä seuraavaan kenttään, jolloin ohjelma täydentää tunnuksen automaattisesti. Paikkaa lisättäessä ohjelma tarkistaa kunnan olemassaolon ja koordinaattien osuvuuden kuntaan. Virheellistä tietoa sisältäviä paikkoja ei voi lisätä. Paikat saa esille valikosta Asetukset => Nimetyt paikat... (Kuva 3.4).

3.8.4 Omat kentät

Lomakkeeseen voi lisätä omia kenttiä korkeintaan 100. Lisäys tapahtuu valikosta Asetukset => Omat kentät... (Kuva 3.4). Kenttiä lisättäessä tulee antaa kentän tyyppi, leveys, otsikko ja kuvaus. Kentän tyyppi voi olla merkkijono, kokonaisluku, desimaaliluku tai päiväys. Päiväyksen leveys on aina 10 merkkiä ja siihen ei voi vaikuttaa. Kentän koodin asettaa ohjelma automaattisesti.

Omat kentät toimivat samoin kuin muutkin kentät. Voit asettaa omille kentille sallittuja arvoja. Omat kentät ovat käytössä kaikissa lomakkeissa. Kenttiä voi poistaa vain silloin, kun ne eivät ole näkyvissä lomakkeella. Jos poistat oman kentän, se ei enää näy millään lomakkeella. Tästä johtuen omia kenttiä ei pitäisi poistaa, jos ne ovat käytössä jollakin lomakkeella.

3.8.5 Rengassarjat

Uusia rengassarjoja voi lisätä valikosta Asetukset => Erikoisasetukset => Synonyymisarjat... (Kuva 3.4). Rengassarjoissa on synonyymisarjoja ja perussarjoja. Perussarja on itsensä synonyymi. Uudet rengassarjat tiedotetaan rengastustoimistosta.

3.8.6 Renkaiden sopivuus

Renkaiden sopivuus eri lintulajeille on määritelty ensisijaiseksi tai toissijaiseksi, sen mukaan mitkä renkaat sopivat millekin lajille. Muutokset tehdään valitsemalla valikosta Asetukset => Erikoisasetukset => Sopivuudet... (Kuva 3.4).

3.8.7 Lajitiedot

Lintulajeista ja niiden lyhenteistä sekä kuhunkin lajiin liittyvissä tarkistuksissa käytettävät biometriikkatiedot saa näkyviin valikosta Asetukset => Erikoisasetukset => Lajit... (Kuva 3.4). Lajeilla on joukko tietoja, joita ei toistaiseksi käytetä mihinkään.

3.8.8 Kuntatiedot

Lintuasemiin ja kuntiin liittyviä muutoksia voi tehdä valikosta Asetukset => Erikoisasetukset => Kuntatiedot... (Kuva 3.4). Kuntien ja lintuasemien keskipistettä ja sädettä käytetään koordinaattien tarkistuksissa.

3.8.9 Lintuasemat

Lintuasemat ja niiden numerot saa esille valikosta Asetukset => Erikoisasetukset => Lintuasemat... (Kuva 3.4). Lintuaseman numeroa voi käyttää rengasjakelussa, jolloin rengastajaksi hyväksytään kaikki rengastajat. Tarkemmat tiedot lintuasemista löytyvät kuntatiedoista.

3.8.10 Sallitut arvot

Ohjelmassa käytettävät sallitut arvot on lueteltu luvussa 4. Ne saa näkyviin valitsemalla valikosta Asetukset => Erikoisasetukset => Sallitut arvot... ja Asetukset => Erikoisasetukset => Sallitut arvovälit... (Kuva 3.4). Kenttien arvojoukkoja ei ole syytä muuttaa, ellei siihen tule ohjetta rengastustoimistosta.

Myös omille kentille voi antaa sallittuja arvoja ja arvovälejä.