1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.7 RAPORTIT
3.7.1 A-/K- ja C-lomake toimistoon
3.7.2 B-, C- ja D-lomake toimistoon
3.7.3 Omat paikat
3.7.4 Käyttämättömät metallirenkaat
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.7 Raportit

Käyttöjärjestelmät sallivat tiedoston nimeksi melkein mitä tahansa. Rengastustoimisto toivoo, että toimistoon lähetettävät tiedostot nimettäisiin ilman skandinaavisia- ja muita erikoismerkkejä (sisältää myös välilyönnit). Tiedoston nimi pitäisi olla lyhyt ja yksilöllinen, ja siitä pitäisi tunnistaa sisältö ja lähettäjä. Hyviä nimiä ovat esimerkiksi "Hessuren", "Masa2000ren", "846osa1kon", "saurolakon", "onpuhjo", "ren544halias" ja "523hiru00r".

3.7.1 A-/K- ja C-lomake toimistoon

Lomake tallennetaan lähetettäväksi rengastustoimistoon valitsemalla valikosta Raportit => A/K- ja C-lomake toimistoon (rengastus-/kontrollilomake ja käytetyt metallirenkaat)... (Kuva 3.22).

A/K-lomake voidaan tehdä avoinna olevasta lomakkeesta tai useasta lomakkeesta samanaikaisesti. Mukaan otettavat lomakkeet valitaan listasta (Kuva 3.19). Ctrl-näppäintä painamalla valintoja tehdessä saa listasta valittua useita lomakkeita.


Kuva 3.19: Raportteja voi tehdä samalla kertaa useasta lomakkeesta.

Lähetettävät rivit voidaan valita useaan tapaan (Kuva 3.20). Tavallisesti lähetetään uudet rivit, joita ei ole ennen lähetetty. Voidaan myös lähettää viimeksi lähetetyt rivit uudelleen, viimeisen lähetyksen jälkeen muuttuneet rivit, rivit joltakin tietyltä ajanjaksolta tai kaikki rivit. Lisäksi voidaan valita yksittäisen rengastajan rivit tai kaikkien rengastajien rivit.

Suodattamalla lomakkeen riveistä osa piiloon voi vaikuttaa lisää lähetykseen. Tällöin lähetyksen voi kohdistaa esillä oleviin riveihin. Mikäli suodatin on päällä, sen tilaa voi muuttaa ikkunassa (Kuva 3.20). Suodatin otetaan huomioon vain silloin, kun raportti tehdään ainoastaan avoinna olevasta lomakkeesta.


Kuva 3.20: Toimistoon lähetettävät rivit voidaan valita usealla tavalla.

Lomakkeesta tallennetaan kaksi tiedostoa. Toimistoon lähetetään txt-päätteinen (sähköpostina tai levykkeellä) ja lpr/.pdf-päätteinen tulostetaan ja lähetetään toimistoon paperilla. Tulostettava tekstitiedosto (.lpr) sisältää sivunvaihtomerkkejä (formfeed), joita kaikki tekstinkäsittelyohjelmat (esim. WordPad, Notepad) eivät tunne. Tiedosto pitäisikin tulostaa kehittyneemmällä tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Word) tai kopioimalla tiedosto suoraan kirjoitinporttiin DOS-ikkunassa: "copy [tiedosto.lpr] lpt1:".

Raportin rivit järjestetään ennen tulostamista tiedostoihin rengastajanumeron ja renkaan tunnuksen mukaan. Halutessa järjestyksen voi kytkeä pois päältä (Kuva 3.19), jolloin raportin txt-päätteinen tiedosto muodostetaan näytöllä olevan järjestyksen mukaan. A-lomakkeen lpr/.pdf-päätteinen tiedosto on aina järjestetty, mutta K-lomakkeen lpr/.pdf-päätteinen tiedosto järjestetään vain rengastajanumeron mukaan, jos järjestäminen on kytketty pois päältä. Järjestämisen esto ei onnistu, jos raportti tehdään useasta tiedostosta.

3.7.2 B-, C- ja D-lomake toimistoon

B-, C- tai D-lomakkeen saa tehtyä ja tallennettua valitsemalla valikosta Raportit => B-lomake toimistoon (rengastetut linnut)..., Raportit => C-lomake toimistoon (käytetyt metallirenkaat)... tai Raportit => D-lomake toimistoon (käytetyt värirenkaat)... (Kuva 3.22). Ensimmäiseksi valitaan mistä lomakkeista raportti tehdään (Kuva 3.19). Seuraavaksi valitaan kenen rengastuksista, ja miltä vuodelta, raportti tehdään (Kuva 3.21). Raportin voi tehdä myös kaikista rengastajista ja kaikilta vuosilta (vuosi jätetään tyhjäksi). Suodattimen ollessa päällä voidaan raportti tehdä suodatetuista tai kaikista riveistä.


Kuva 3.21: B-, C- ja D-lomaketta varten tarvitaan rengastaja ja vuosi.

Raportti tallennetaan käyttäjän nimeämään tiedostoon, jonka voi tulostaa paperille. B-lomakkeen voi tehdä ainoastaan rengastuslomakkeelta. C- ja D-lomakkeet pitää tehdä myös kontrollilomakkeelta, jos on vaihtanut linnuille renkaita.

3.7.3 Nimetyt paikat

Nimetyt paikat saa tekstitiedostoon valitsemalla valikosta Raportit => Nimetyt paikat... (Kuva 3.22). Paikat tallentuvat sarakesidonnaiseen muotoon, jossa rivin enimmäispituus on 80 merkkiä.


Kuva 3.22: Raportit-valikon sisältö.

3.7.4 Käyttämättömät metallirenkaat

Raportin käyttämättömistä metallirenkaista saa valitsemalla valikosta Raportit => Käyttämättömät metallirenkaat... (Kuva 3.22). Mikäli rengastajia on useampia, voi raportille tulevan rengastajan valita (Kuva 3.23).


Kuva 3.23: Käyttämättömien metallirenkaiden raportille voi valita kaikki tai yhden rengastajan.