1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.2.1 Lomakkeen keskeiset osat
3.2.2 Rivin poisto
3.2.3 Rivin haku
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.7 RAPORTIT
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.2 Ohjelman perustoiminnot

3.2.1 Lomakkeen keskeiset osat

Kaiken toiminnan keskipiste on pääikkuna (Kuva 3.1).


Kuva 3.1: Rengas99:n pääikkuna.

Lomake on Rengas99-ohjelman ikkunan se osa, jossa rengastus- tai kontrollilomakkeen tiedot ovat näkyvissä. Lomake koostuu riveistä ja sarakkeista. Sarakkeet rengassarja ja rengastajanumero ovat rengastuslomakkeen yläosassa, missä aktiivisen rivin rengassarja ja rengastajanumero näkyvät. Kontrollilomakkeella rengassarja on rivillä renkaan numeron yhteydessä. Lomakkeella voi liikkua rivi kerrallaan nuolinäppäimillä. Sivu kerrallaan voi liikkua näppäimillä PgDown ja PgUp. Ensimmäiselle riville pääsee näppäinyhdistelmällä Ctrl + Home ja viimeiselle riville näppäinyhdistelmällä Ctrl + End. Näppäinten lisäksi lomakkeella voi liikkua raahaamalla hiirellä lomakkeen vierityspalkkeja.

Rivi on lomakkeen rivi. Lomakkeella on aina yksi aktiivinen rivi, jonka tunnistaa sinisestä väristä. Rivi koostuu kentistä, joiden välillä voi liikkua joko Tab- ja Shift + Tab -näppäimillä, tai nuolinäppäimillä. Rivillä pääsee sivun vasemmalle näppäinyhdistelmällä Ctrl + PgUp ja oikealle näpääinyhdistelmällä Ctrl + PgDown. Rivin alkuun pääsee näppäimellä Home ja loppuun näppäimellä End.

Kenttä on lomakkeella oleva rivin ja sarakkeen risteyskohta. Yksi kenttä kerrallaan voi olla muokkauksen kohteena eli aktiivisena. Aktiivisen kentän ympärillä on siniset reunat, ja se on aktiivisen rivin ainoa valkoinen kenttä. Tavallisesti kenttään kirjoitettaessa lisätään vanhan sisällön perään. Käyttäjä voi halutessaan siirtyä päällekirjoitustilaan F11-näppäimellä, jolloin kenttään kirjoitettaessa korvataan vanha sisältö. Minkä tahansa kentän voi valita aktiiviseksi klikkaamalla hiirellä.

Kursorin saa esille kentässä hiiren kaksoisklikkauksella tai F12-näppäimellä. Kursoria liikutetaan kentän sisällä nuolinäppäimillä, sekä näppäimillä Home ja End. Kursorin saa pois F12- ja Tab-näppäimellä, jolloin liikutaan taas kenttien välillä.

Rengassarja- ja rengastajanumero-kentät on viety lomakkeen ylälaitaan alasvetovalikoiksi. Niihin voi siirtyä suoraan näppäinyhdistelmillä Alt + S (rengassarja) ja Alt + R (rengastajanumero). Takaisin lomakkeelle pääsee Tab-näppäimellä.

Käytössä olevat näppäimet:

alasvetovalikko F10
uusi lomake Ctrl + N
lomakkeen avaus Ctrl + O
lomakkeen tallennus Ctrl + S
ohjelman lopetus Alt + X
rivin lisäys lomakkeen loppuun Insert
rivin etsintä Ctrl + F
rivin etsinnän toisto F3
kentän arvon kopiointi ylemmältä riviltä Shift+ Insert
toistettavien kenttien toisto ylemmältä riviltä Ctrl+ Insert
värirenkaan tiedot Alt + Insert
lomake 1 aktiiviseksi Alt + 1
... ...
lomake 9 aktiiviseksi Alt + 9
lomake 10 aktiiviseksi Alt + 0
rengassarja Alt + S
rengastajanumero Alt + R
seuraavan käyttämättömän renkaan etsintä (mistä-kenttään) F7
ikkuna kentän arvon syöttämiseen F8
automaattinen siirtyminen kentän täyttyessä (päälle/pois) F9
päällekirjoitustila (päälle/pois) F11
kursori esille/piiloon kentässä F12
kentän sisällön tyhjennys Delete
lomakkeen ensimmäiselle riville Ctrl + Home
lomakkeen viimeiselle riville Ctrl + End
edellinen sivu lomakkeella PgUp
seuraava sivu lomakkeella PgDown
edellinen rivi lomakkeella nuoli alas
seuraava rivi lomakkeella nuoli ylös tai Enter
rivin alkuun Home
rivin loppuun End
sivu vasemmalle rivillä Ctrl + PgUp
sivu oikealle rivillä Ctrl + PgDown
edellinen kenttä rivillä Shift + Tab tai nuoli vasemmalle
seuraava kenttä rivillä Tab tai nuoli oikealle

3.2.2 Rivin poisto

Rivi poistetaan valitsemalla Muokkaus => Poista rivi (Kuva 2.9). Rivin poiston yhteydessä vapautetaan rivillä käytetyt renkaat.

3.2.3 Rivin haku

Rivin haulla (Kuva 2.8) löytää nopeasti rivin suurella lomakkeella. Haun voi kohdistaa joko yhteen kenttään tai kaikkiin kenttiin (Kuva 3.2). Renkaan numeroa haettaessa ohjelma löytää myös rengasvälin sisällä olevat renkaat. Eli jos rivillä on mistä kentän arvona 100 ja mihin kentän arvona 105, löytyy riviltä myös renkaat 101, 102, 103 ja 104. Lisäksi renkaan numeroa etsittäessä voi antaa myös sarjan (esim. X10213).


Kuva 3.2: Rivihaku voidaan kohdistaa kaikkiin kenttiin (kuvassa) tai haluttuun kenttään.