1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.6.1 Lomakkeiden käsittely
3.6.2 Yhteys muihin ohjelmiin
3.6.3 Ohjelman lopetus
3.6.4 Varmuuskopiot ja työtiedosto
3.7 RAPORTIT
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.6 Tiedostojen käsittely

Tiedostojen käsittelyyn liittyy lomakkeiden käsittely, import ja export, sekä ohjelman lopetus.

Tiedostojen nimeämisessä on käytetty seuraavia tunnisteita:

.kon käyttäjän kontrollilomakkeet
.ren käyttäjän rengastuslomakkeet
.cfg käyttäjän lomakkeiden asetustiedostot (sarakkeidenpiilotukset, järjestykset ja leveydet)
.tyo Rengas99-ohjelman suoritusaikainen työtiedosto
.dat ohjelman tarvitsemat datatiedostot
.dat.new datatiedostojen päivitystiedostot
.bak varmuuskopiot (tehdään aina ennen tiedoston päällekirjoittamista)
.lpr tulostettavaksi tarkoitetut tiedostot (teksti)
.pdf tulostettavaksi tarkoitetut tiedostot (PDF)
.xml muissa ohjelmissa käsiteltäväksi tarkoitetut tiedostot
.txt tekstitiedostot (esim. toimistoon lähetettävätrengastukset/kontrollit)
.ini ohjelman asetustiedosto

3.6.1 Lomakkeiden käsittely

Uuden lomakkeen saa luotua valitsemalla valikosta Tiedosto => Uusi... (Kuva 2.7). Ohjelma kysyy luodaanko rengastus- vai kontrollilomake. Jos jokin lomake oli avoinna, se suljetaan.

Lomakkeen saa tallennettua valitsemalla valikosta Tiedosto => Tallenna tai Tiedosto => Tallenna nimellä... (Kuva 2.7). Tallennusta ei voi tehdä keskeneräiselle riville. Ainoastaan valmiita rivejä tallennetaan. Tallenna nimellä... avaa tiedostoikkunan, jossa lomakkeelle voi antaa nimen.

Tiedostojen käsittelyä on rajoitettu mm. lähetyspäivämäärien ja käytettyjen renkaiden hallitsemiseksi. Rajoitteet ovat:

  1. Valinta Tiedosto => Tallenna nimellä... on mahdollista valita vain uudella tiedostolla, jota ei ole vielä tallennettu millään nimellä. Tällä pyritään estämään saman rivin esiintyminen useassa tiedostossa. Jos tiedoston nimeä haluaa muuttaa, voi sen tehdä valinnalla Tiedosto => Vaihda nimi....
  2. Valinta Tiedosto => Tallenna on mahdollinen vain lomakkeella, jolle on jo annettu nimi. Tällä pyritään estämään nimettömien tiedostojen syntyminen ja erilaiset vahingossa tapahtuvat tietojen tuhoamiset.
  3. Lomakkeen sisältävä tiedosto pitää tuhota Rengas99-ohjelmasta käsin. Tämä tapahtuu avaamalla tuhottava lomake ja valitsemalla Tiedosto => Tuhoa lomake....

Aiemmin tallennettu lomake avataan valitsemalla valikosta Tiedosto => Avaa... (Kuva 2.7). Ohjelmassa voi samanaikaisesti olla auki kymmenen lomaketta. Avattujen lomakkeiden välillä voi liikkua pikanäppäimillä Alt + 1, ..., Alt + 9 ja Alt + 0, tai valikosta Lomake (Kuva 3.16).


Kuva 3.16: Lomake-valikon kautta pääsee vaihtamaan avoimien lomakkeiden välillä.

Lomakkeita (tiedostoja) voi yhdistää yhdeksi lomakkeeksi. Ensin avataan yksi yhdistettävistä lomakkeista ja seuraavaksi valitaan Tiedosto => Yhdistä lomakkeita... (Kuva 2.7).

Lomakkeen voi jakaa kahteen lomakkeeseen. Ensin suodatetaan rivit valinnalla Näytöt => Suodata rivit... (Kuva 3.12). Suodatetut rivit tallennetaan omalle lomakkeelle valinnalla Tiedosto => Pilko lomake... (Kuva 2.7).

3.6.2 Yhteys muihin ohjelmiin

Lomakkeesta voi tehdä tekstitiedoston, jossa erotinmerkkinä on tabulaattori. Tällaista tiedostoa osaavat lukea monet ulkopuoliset ohjelmat. Export löytyy valikosta Tiedosto => Export => Peräkkäistiedosto... (Kuva 3.17). Tiedostoon tallennetaan lomake sellaisena kuin se näkyy näytöllä, eli ainoastaan esillä olevat kentät ja rivit.


Kuva 3.17: Export-valikon sisältö.

Omat rengastukset ja kontrollit saa kartalle Google Maps –palveluun valinnalla Tiedosto => Export => Google Maps.... Ohjelma tallentaa .html-päätteisen tiedoston, joka avataa selaimella.

3.6.3 Ohjelman lopetus

Lopettamiselle pyydetään aina vahvistus (Kuva 3.18). Valitsemalla Peruuta voidaan palata takaisin lomakkeen käsittelyyn. Valinta OK lopettaa ohjelman. Keskeneräinen lomake ei kuitenkaan katoa, vaikka sitä ei olisikaan tallennettu. Tallentamaton lomake avautuu valmiiksi seuraavalla käyttökerralla.


Kuva 3.18: Lopetuksen varmistus.

3.6.4 Varmuuskopiot ja työtiedosto

Aina kun tiedosto korvataan, tehdään vanhasta tiedostosta varmuuskopio. Varmuuskopio nimetään .bak -päättellä. Näin jokaisesta tiedostosta on olemassa kaksi viimeistä versiota.

Ohjelma pitää yllä työtiedostoa, johon kirjataan kaikki lomakkeelle tulevat muutokset täysinä riveinä. Jos ohjelma kaatuu tai koneesta menee virrat, niin seuraavan käynnistyksen yhteydessä Rengas99 avaa työtiedoston automaattisesti. Työstään voi siis hukata korkeintaan viimeisen keskeneräisen rivin. Lomakkeen asetuksia ei tallenneta työtiedostoon, joten ne menetetään, jos lomaketta tai asetuksia ei ole tallennettu. Jos siis muokkaa lomakkeen ulkoasua ja haluaa varmistaa uuden ulkoasun säilymisen, on lomake tallennettava muutosten tekemisen jälkeen.