Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

SoSE-tutkijakoulu

Ohjelmistotuotannon ja -tietojärjestelmien tutkijakoulu SoSE on verkostomainen tutkijakoulu, jossa on mukana seitsemän suomalaista yliopisto. Tutkijakoulun koordinoi vuonna 2010 Tampereen yliopisto ja sillä on 10 rahoitettua paikkaa.

Tutkijakoulu yhdistää kaksi aluetta, jotka molemmat ovat keskeisiä teolliselle ohjelmistotuotannolle mutta jotka ovat perinteisesti tarkastelleet ohjelmistojärjestelmiä eri näkökulmista ja eri tutkimusmenetelmin. Tutkijakoulun pääalueita ovat ohjelmistotekniikka ja informaatiojärjestelmät. Ohjelmistotekniikan alueella keskitytään ohjelmistoprosessien tutkimusongelmiin, ohjelmistojen suunnitteluun ja ohjelmistoarkkitehtuureihin, ohjelmistojen toteuttamiseen, ohjelmistoprojektien hallintaan sekä ohjelmistojen testaukseen, laadunvarmistukseen ja ylläpitoon. Informaatiojärjestelmien alueella pääpaino on erilaisten ohjelmistojärjestelmien ja niiden kehitysprosessien laaja-alaisemmassa tutkimuksessa, jossa korostetaan informaatioteknologian hyödyntämistä sekä prosessien laatua ja tehokkuutta.