Learning Objective Matrices

582641: Palveluekosysteemit Tjänstekosystem Service Ecosystems
582641: Palveluekosysteemit Tjänstekosystem Service Ecosystems
58093 String Processing Algorithms (luonnos 22.12.2014)
58093 String Processing Algorithms (ohtk 25.8.2011)
581251 Ohjelmointitekniikka (C++) (ohtk 25.8.2011)
581251 Software Design (C++) (ohtk 25.8.2011)
581259 Ohjelmistotuotanto (ohtk 25.8.2011)
581259 Software Engineering
581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (ohtk 25.8.2011)
581260 Software engineering Lab
58127 C-ohjelmointi (ohtk 25.8.2011)
58127 Programming in C (ohtk 25.8.2011)
581305 Computer Organization I (ohtk 25.8.2011)
581305 Tietokoneen toiminta (ohtk 25.8.2011)
58131 Data Structures (ohtk 25.8.2011)
58131 Tietorakenteet ja algoritmit (luonnos 22.1.2015)
581325 Introduction to programming
581325 Ohjelmoinnin perusteet (ohtk 25.8.2011)
581328 Introduction to Databases (luonnos )
581328 Tietokantojen perusteet (ohtk 25.8.2011)
581332 Concurrent Programming (ohtk 25.8.2011)
581332 Rinnakkaisohjelmointi (ohtk 25.8.2011)
581358 Ohjelmistoarkkitehtuurit
581358 Ohjelmistoarkkitehtuurit
581359 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (ohtk 25.8.2011)
581359 Software Processes and Quality (Draft 29.8.2011)
581361 Ohjelmistojen testaus
581362 Ohjelmointikielten periaatteet (ohtk 25.8.2011)
581365 Computer Organization II (19.8.2013)
581365 Tietokoneen rakenne (19.8.2013)
58144 Compilers (ohtk 25.8.2011)
58144 Ohjelmointikielten kääntäjät (ohtk 25.8.2011)
58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)
58161 Data Structures Project (ohtk 25.8.2011)
58161 Tietorakenteiden harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)
582102 Introduction to Computer Science (ohtk 25.8.2011)
582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
582103 Advanced course in programming
582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi (ohtk 25.8.2011)
582104 Ohjelmistojen mallintaminen (ohtk 25.8.2011)
582104 Software Modelling
582201 Human Computer Interaction (ohtk 25.8.2011)
582202 Tietoliikenteen perusteet (25.8.2011)
582203 Tietokantasovellus (ohtk 25.8.2011)
582204 Kandidaatintutkielma (ohtk 25.8.2011)
582206 Laskennan mallit (ohtk 25.8.2011)
582206 Models of Computation (ohtk 25.8.2011)
582215 Introduction to Computer Security (from spring 2012 onwards; ohtk 25.8.2011)
582215 Tietoturvan perusteet (ohtk 25.8.2011)
582216 Johdatus tekoälyyn (syksy 2012)
582303 Verkkosovellusten toteuttaminen (ohtk 25.8.2011)
582304 XML-metakieli (ohtk 25.8.2011)
582317 Linux-ylläpito (ohtk 25.8.2011)
582317 Linux-ylläpito (ohtk 25.8.2011)
582325 Introduction to game programming (ohtk 25.8.2011)
582325 Johdatus peliohjelmointiin (ohtk 25.8.2011)
582347 Simulation-based User Interface Design
582347 Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu (ohtk 25.8.2011)
582417 Distributed Systems (from Finnish version dated 25.8.2011)
582417 Distributed Systems (ohtk 25.8.2011)
582421 Randomized algorithms (draft 1 March 2011)
582460 Ohjelmistojen vaatimusmäärittely (luonnos 24.10.2011)
582460 Software Requirements Engineering (draft 24.10.2011)
582462 Advanced Course on Computer Security (ohtk 25.8.2011)
582482 Tietokannan suunnittelu (ohtk 25.8.2011)
582487 Data compression techniques (ohtk 25.8.2011)
582487 Tiedon tiivistämisen tekniikat (ohtk 25.8.2011)
582490 Transaktioiden hallinta (ohtk 25.8.2011)
582491 Hajautetut tietokannat (ohtk 25.8.2011)
582498 Internet-protokollat (ohtk 25.8.2011)
582520 Computer Science Apprenticeship Education (draft)
582520 Tietojenkäsittelytieteen kisälliopetus: Java-ohjelmointi
582615 Overlay and P2P Networks (ohtk 25.8.2011)
582615 Overlay and P2P Networks (ohtk 25.8.2011)
582630 Design and analysis of algorithms (luonnos 2.8.2016)
582630 Design and Analysis of Algorithms (työversio, 1.3.2011)
582631 Introduction to Machine Learning (ohtk 25.8.2011)
582631 Johdatus koneoppimiseen (ohtk 25.8.2011)
582634 Data Mining (ohtk 25.8.2011)
582635 Data Mining Project (ohtk 25.8.2011)
582635 Tiedon louhinnan harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)
582636 Probabilistic models (ohtk 25.8.2011)
582638 Unsupervised Machine Learning (ohtk 25.8.2011)
582640 Käyttöjärjestelmät (ohtk 25.8.2011)
582642 Service-Oriented Software Engineering (ohtk 25.8.2011)
582646 Mobile Middleware (ohtk 25.8.2011)
582648 Compiler project (ohtk 25.8.2011)
582648 Ohjelmointikielten kääntäjien harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)
582650 Informaatioteoreettinen mallintaminen (luonnos 11.3.2011)
582657 Codecamp (ohtk 25.8.2011)
582657 Codecamp (ohtk 25.8.2011)
582662 Game Engine Architecture (ohtk 25.8.2011)
582663 Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)
582665 Distributed Systems Project (ohtk 25.8.2011)
582667 Business Process Automation (ohtk 25.8.2011)
582668 Project in String Processing Algorithms (luonnos 22.12.2014)
582669 Supervised Machine Learning (ohtk 25.8.2011)
582670 Algorithms for Bioinformatics (ohtk 25.8.2011)
582681 Interface Technologies
582702 Käyttöliittymien arviointimenetelmät
582703 Methods for Software Engineering Research
582704 Mobile System Security
58nnnnnn Joint objectives for all Seminars (ohtk 25.8.2011)
58nnnnnn Seminaarien yhteiset oppimistavoitteet (ohtk 25.8.2011)
Algorithms in Molecular Biology learning objective matrix
Biological Sequence Analysis learning objective matrix
Käyttöjärjestelmät (6 op), oppimistavoitteet 2012-2014
Learning Objective Matrix
Learning Objective Matrix
Main themes and learning objectives
Pääteemat ja oppimistavoitteet
Project in Algorithms in Molecular Biology learning objective matrix
Project in Biological Sequence Analysis learning objective matrix
Software security (5.2.2014)
Tietoliikenteen harjoitustyö 2015
Tietoliikenteen perusteet muutoksia 2014