Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

582206 Laskennan mallit (6 op), syksy 2009

Kurssikuvaus
Oppimistavoitteet

Ajankohtaista

Luennot

08.09.-13.10. ja 03.11.-08.12.
Ti 14-16 A111 Juha Kärkkäinen
Pvm aihe luentokalvot kirjan sivut (suunnilleen)
08.09. johdanto; äärellisten automaattien alkeet 1–32 [PDF] [PS](4/sivu)
käsitelty s. 27 asti
1–3, 13–14 (strings), 31–40
15.09. äärellisten automaattien muodostaminen; joukko-operaatiot kielillä, säännöllisten kielten yhdiste 25–56 (25–32 korvaa luennon 1 vastaavat sivut) [PDF] [PS](4/sivu)
käsitelty s. 55 asti
41–47
22.09. epädeterministiset äärelliset automaatit ja niiden muunnos deterministiseksi, säännöllisten kielten sulkeumaominaisuudet 57–88 [PDF] [PS](4/sivu)
Käsitelty s. 85 asti.
Lisätty korjaukset s. 64 ja s.82: Yhdistetyissä automaateissa oli ylimääräisiä hyväksyviä tiloja.
47–62
29.09. säännölliset lausekkeet; säännöllisten lausekkeiden ja äärellisten automaattien ekvivalenssi 89–112 [PDF] [PS](4/sivu)
Käsitelty s. 112 asti.
Lisätty korjaus s. 95: Yhdiste muutettu leikkaukseksi.
63–76
06.10. pumppauslemma; ei-säännöllisiä kieliä 113–144 [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 131 asti. 77–82
13.10. kertausta; johdanto yhteydettömiin kielioppeihin Kertausta [PDF] [PS](4/sivu)
133–152 (133–144 korvaa vastaavat sivut luennolta 6.10.) [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 151 asti.
Lisätty korjaus s. 141: w muutettu u:ksi. Lisäksi jäsennyspuun määritelmää on laajennettu kattamaan myös lausejohdokset eikä vain lauseet.
101–107
03.11. kieliopin moniselitteisyys; Chomskyn normaalimuoto 153–172 [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 169 asti. 107–111
10.11. CYK-algoritmi; pinoautomaatti 173–200 [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 189 asti. 266–267, 111–116
17.11. pinoautomaattien ja yhteydettömien kielioppien ekvivalenssi; ei-yhteydettömiä kieliä 201–224 [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 224 asti.
Lisätty korjaus s. 215: xyzuv muutettu uvxyz:ksi.
117–129 (ei Lemman 2.27 todistus, ss. 121–124)
24.11. Turingin kone; moninauhainen Turingin kone 225–256 [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 246 asti. 139–152
01.12. epädeterministinen Turingin kone; Churchin-Turingin teesi; universaalikieli; pysähtymisongelman ratkeamattomuus 257–276 [PDF] [PS](4/sivu) Käsitelty s. 276 asti. 152–161, 167, 175–176, 181–184
08.12. laskennan vaativuus; luokat P ja NP; lyhyt kertaus 277–307 [PDF] [PS](4/sivu) 251–264, 266–277, 280

Harjoitukset

08.09.-16.10. ja 02.11.-11.12.
  1. Ti 16-18 B222 Antti Laaksonen
  2. Ke 10-12 B222 Topi Musto
  3. Ke 12-14 BK106 Topi Musto
  4. Pe 14-16 CK111 Antti Laaksonen
Pvm tehtävät problems ratkaisut
08.-11.09. Tehtävät 1 Problems 1 Ratkaisut 1
15.-18.09. Tehtävät 2 Problems 2 Ratkaisut 2
22.-25.09. Tehtävät 3 Problems 3 Ratkaisut 3
29.09.-02.10. Tehtävät 4 Problems 4 Ratkaisut 4
06.-09.10. Tehtävät 5 Problems 5 Ratkaisut 5
13.-16.10. Tehtävät 6 Problems 6 Ratkaisut 6
3.-6.11. Tehtävät 7 Problems 7 Ratkaisut 7
10.-13.11. Tehtävät 8 Problems 8 Ratkaisut 8
17.-20.11. Tehtävät 9 Problems 9 Ratkaisut 9
24.-27.11. Tehtävät 10 Problems 10 Ratkaisut 10
01.-04.12. Tehtävät 11 Problems 11 Ratkaisut 11
08.-11.12. Tehtävät 12 Problems 12 Ratkaisut 12
Ylimääräisiä
tehtäviä
Additional
problems
Ratkaisut

Kokeet

Esitietokoe pe 04.09. klo 9-12 D122

1. kurssikoe to 22.10. klo 9-12 A111

2. kurssikoe to 17.12. klo 16-19 A111

Koko kurssin lopputulokset

Uusintakoe pe 22.01.2010 klo 16-20 A111

Oppimateriaali

Kurssi perustuu kirjaan
Michael Sipser: Introduction to the Theory of Computation. Second edition (international), Thomson Course Technology 2006.

Luentokalvot tulevat saataville kurssin kuluessa.

Suositeltavaa oheislukemistoa:

Myös kirjojen vanhemmat painokset ovat edelleen täysin käyttökelpoisia.

Matemaattisten pohjatietojen kertaamiseen voi käyttää Heikki Junnilan materiaalia kurssille Johdatus diskreettiin matematiikkaan.

Ohjelma (alustava)

pvm aihe
8.9. johdanto; äärellisten automaattien alkeet
15.09. äärellisten automaattien muodostaminen; joukko-operaatiot kielillä
22.09. säännöllisten kielten yhdiste; epädeterministiset äärelliset automaatit
29.09. epädeterministisen äärellisen automaatin muunnos deterministiseksi; säännöllisten kielten sulkeumaominaisuudet; säännölliset lausekkeet
06.10. NFA:n muuntaminen säälliseksi lausekkeeksi; pumppauslemma
13.10. lisäesimerkkejä pumppauslemmasta; johdatus yhdeytettömiin kieliin
03.11. kieliopin moniselitteisyys; Chomskyn normaalimuoto
10.11. CYK-algoritmi; pinoautomaatti
17.11. pinoautomaattien ja yhteydettömien kielioppien yhteys; ei-yhteydettömiä kieliä
24.11. Turingin koneet: perusversio, moninauhainen, epädeterministinen
01.12. Churchin-Turingin teesi; universaalikieli; pysähtymisongelman ratkeamattomuus
08.12. laskennan aikavaativuus; luokat P ja NP

Juha Kärkkäinen