Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Oppimisalustat

Oppimisalusta vai oppimisympäristö

Rakkaalla lapsella on tunnetusti monta nimeä. Usein (verkko)oppimisympäristöä käytetään synonyyminä oppimisalustalle, puhuttaessa verkko-opetuksesta ja verkko-oppimisesta . Tällä sivustolla käytetään termiä oppimisalusta kuvaamaan oppimisympäristön teknisen arkkitehtuurin mahdollistavaa ohjelmistoa.

Englannin kielisessä kirjallisuudessa oppimisalustoista kuulee käytettävän yleensä nimityksiä Learning Management System (LMS), Learning Content Management Systems (LCMS), Course Management System (CMS) tai Virtual Learning Environment (VLE).

Margaret Martinezin oppimisympäristöjä käsittelevä artikkelikokoelma - Designing Learning Environments

Alustoja joka lähtöön

Erilaisia oppimisalustoja on ilmestynyt markkinoille varsin mittava määrä. Oppimisalustat tarjoavat erilaisia apuvälineitä verkkokurssien suunnitteluun, tuottamiseen ja hallinnointiin. Tällä sivustolla esitellään muutamia yleisimpiä alustoja ja luodaan katsaus niistä saatuihin kokemuksiin tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Laitoksella on on ollut käytössä kolme kaupallista sovellusta WebCT, Lotus LearningSpace ja BSCW, joista jälkimmäinen on tosin ilmainen oppilaitoksille.

Laitoksen omaa tuotantoa ovat CoSCon EDUtech ryhmän kehittämät OurWeb ja EDUCO. Kyseiset järjestelmät eivät kuitenkaan ikävä kyllä ole tällä hetkellä käytettävissä

Avoimen lähdekoodin alustat

Huomionarvoista on myös se, että on olemassa myös varsin paljon avoimeen lähdekoodiin perustuvia oppimisalustoja ja ryhmäohjelmistoja. UNESCO:n (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) sivuilta löytyy varsin kattava lista erillaisista opetuskäyttöön soveltuvista ohjelmistoista osoittessa: UNESCO Free Software - Courseware Tools

SourceForgen projektilistalta löytyy mm. Education projektit -osio, jossa on kehitteillä mittava määrä avoimen lähdekoodin oppimisalustoja ja muita e-Learnig työkaluja.

Lähemmän tarkastelun kohteena tällä sivustolla on WebCT ja BSCW, joihin Helsingin yliopisto tarjoaa tukipalvelut sekä avoimen lähdekoodin alusta Moodle. Moodle otettiin laitoksella käyttöön keväällä 2005, täydentämään Helsingin yliopiston tarjoamia alustoja. Lisäksi luodaan pieni katsaus muihin tarjolla oleviin Open Source alustoihin ja niiden ominaisuuksia. Sivuavasti käsitellään myös muutamaa kaupallista alustaa.

  • Eri oppimisalustojen ja muiden ryhmätyöskentelyyn soveltuvien ohjelmistojen kokeiluun ja keskitettyyn hallinnointiin voisikin suunnitella omaa palvelinta.
  • Oppimisalustojen ja ympäristöjen arviointi

    Eri oppimisalustojen ominaisuuksia voi vertailla EduTools -sivustolla, joka on keskittynyt kartoittamaan ja analysoimaan eri oppimisalustojen ominaisuuksia ja auttamaan käyttäjiä/suunnittelijoita löytämään sopivan alustan kuhunkin käyttötarpeeseen.(the Western Cooperative for Educational Telecommunications)

    WEB-EDU - Web Education Systems (Tutkimustietoa eri alustoista verkko-opetuksessa)

    Softaräätäli on verkko-oppimisympäristöjen arviointiopas, joka tarjoaa kysymysmatriisin opetusteknologian käyttötarpeiden kartoittamiseen (Suomen virtuaaliyliopisto)

    Päivitetty viimeksi 23.03.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi