Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Ryhmätyöskentelyn tuki

Ryhmätyöskentelyn välineitä

Verkko tarjoaa mitä moninaisimpia välineitä kommunikointiin. Helsingin yliopistolla on keskitetyt tukipalvelut oppimisalustoille WebCT ja BSCW, joita esitellään oppimisalustojen yhteydessä. Valmiit oppimisalustat eivät kuitenkaan ole ainoa mahdollisuus ryhmätyöskentelyyn verkossa. Erilaiset ryhmätyöohjelmistot ovat kehittyneet huimaa vauhtia ja mikä parasta tarjolla on yhä enemmän avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia järjestelmiä.

Verkkoviestintä ja ryhmätyöskentely

Yleisimpiä verkkoviestinnän välineitä ovat sähköpostin ohella keskustelualueet, wikit, blogit, chatit ja erilaiset sisällön- ja dokumenttienhallintaan tarkoitetut järjestelmät. Näihin paneudutaan tarkemmin omassa osiossaan. Ilmaisten ja mainosrahotteisten palvelujen soveltuvuus yliopisto-opetukseen on hivenen kyseenalainen ja niiden käyttöä on hyvä miettiä tarkkaan. Suositeltavaa on käyttää vapaaseen lähdekoodiin perustuvia järjestelmiä, jotka on asennettavissa omalle palvelimelle. Tällöin voidaan itse vaikuttaa asetuksiin, tietoturvaan ja tietojen säilymiseen. Useimmat tällä sivustolla esitellyt järjestelmät ovat GPL-lisenssin alaisia, joten ne ovat ilmaisia ja ohjelman koodia voidaan muokata tarpeen vaatiessa.

Erilaisia ryhmätyöskentelyyn soveltuvia verkkoviestinnän välineitä on esitelty osiossa välineitä verkkoviestintään ja oppimisalustat

Laitoksen omaa tuotantoa olevat järjestelmät

CoSCo Edutech-ryhmä on kehittänyt kaksi yhteistoiminnallista opiskelua tukevaa järjestelmää. Educon ja OurWebin. Järjestelmät eivät tosin ole tällä hetkellä käytettävissä.

Educo

Educo-järjestelmä tarjoaa kokonaisen oppimisympäristön, jonka kantavana ajatuksena on tehdä muiden toiminta näkyväksi verkossa. Tämä johtaa siihen, että verkko-opiskelu muuttuu yksinäisestä puuhastelusta sosiaaliseksi toiminnaksi. Muiden toimintaa voi käyttää myös hyödyksi omassa toiminnassaan; kukin opiskelija näkee reaaliajassa, mitä dokumentteja muut lukevat ja mitkä dokumentit ovat luetuimpia. Perusideana järjestelmässä on reaali-aikainen sosiaalinen navigaatio.

OurWeb

OurWeb (entinen Educosm) ei tarjoa varsinaisia välineitä reaali-aikaiseen yhteyden pitoon, mutta tarjoaa välineitä yhteisölliseen tiedonrakenteluun. Järjestelmässä opiskelijat tuovat mielenkiintoiset ja hyviksi havaitut www-resurssit yhteiseen "dokumentti pooliin", jossa niihin voidaan tehdä erilaisia kommentointeja ja korostuksia. Ideana on käsitellä dokumenttia yhdessä ja muodostaa siitä yhdistynyt käsitys. Järjestelmä on osittain adaptiivinen ja pyrkii tuomaan esiin ns. lukijaa kiinnostavat dokumentit etusivulla olevaan listaan. Kutakin dokumenttia varten voidaan perustaa ns. dokumenttispesifi uutisryhmä, jossa voidaan käydä lisäkeskusteluja aiheeseen liittyen.

Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi