Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Tekijänoikeudet verkkomateriaalissa

Mitä tulisi tietää tekijänoikeuksista

Verkossa julkaistavan materiaalin, olipa se oppimateriaalia tai muuta, tekijänoikeuskysymykset saattavat vaikuttaa sekavilta, koska kyse on mediasta, jota nykyinen lainsäädäntö ei juuri tunne.

Eräät asiat ovat silti melko selkeitä. Verkkomateriaalissa on yleensä kyseessä teos, joten sitä koskevia määräyksiä on sovellettava. Joissain tapauksissa saattaa kyseessä olla luettelo tai tietokanta, jolloin sitä koskevat (tekijänoikeutta heikommat) lähioikeudet. Verkkomateriaalia ei voitane myöskään tavallisesti tulkita tietokoneohjelmaksi, vaikka se sellaisia osinaan sisältäisikin.

Teoksen tekijänoikeus syntyy aina teoksen tekijälle. Verkkomateriaalin tekijänä on pidettävä materiaalin asiasisällön (tekstien, kuvien) luojaa tai luojia, eikä sitä, joka verkkomateriaalin teknisesti koostaa. Työ- tai virkasuhteessa tehtyyn teokseen katsotaan työnantajan saavan käyttöoikeuden, mutta muilta osin tekijänoikeuteen sisältyvä valta määrätä teoksesta jää työntekijälle.

Yleisesti tässä nähdään olevan ainakin seuraavat rajoitukset: työnantaja saa vain normaaliin toimintaansa liittyvän käyttöoikeuden, toisaalta työntekijä ei saa kilpailla työantajansa kanssa tällaisella teoksella. Käyttöoikeuden laajuudesta voidaan luonnollisesti sopia tarkemminkin. Verkkomateriaalin muutosoikeudesta tulee aina sopia erikseen.

Mikäli yliopisto haluaa käyttää verkkomateriaalia normaalia toimintaansa laajemmin, tulee asiasta aina laatia tekijän kanssa sopimus ja maksaa materiaalin käytöstä korvaus.

Lisensseistä

Jos tuotettua verkkomateriaalia halutaan levittää julkisesti, tulee siihen liittyvä käyttöoikeussopimus laatia huolella. Yleishyödyllisen verkkomateriaalin levittämisessä voitaisiin käyttää GPL-lisenssin kaltaista sopimusta. Tällöin sopimukseen tulisi ehto, joka sallisi materiaalin vapaan käytön, mikäli se tapahtuu maksutta eikä liity maksulliseen toimintaan.

Tämä sallisi itseopiskelukäytön ja käytön tutkintoon johtavassa korkeakouluopiskelussa. Myös muutosoikeus voitaisiin antaa, sillä edellytyksellä, että muutettukin materiaali annettaisiin käyttöön samalla käyttöoikeussopimuksella. Huomattakoon, että tällainen käyttöoikeussopimus ei rajoita alkuperäisen tekijän oikeutta antaa käyttöoikeuksia teokseensa muuhun (esim. kaupalliseen) käyttöön muunlaisilla ehdoilla.

Creative Commons

Creative Commons on tekijöille ja oikeuden-haltijoille suunnattu vastikkeeton Internetpalvelu, joka auttaa heitä ilmaisemaan ehdot, joilla kuka tahansa saa käyttää heidän digitaalisia teoksia. Palvelun avulla oikeuden-haltijat pystyvät itse liittämään teoksiin kuvauksen siihen liittyvistä oikeuksista sekä lisenssin.

Palvelu on sinällään erinomainen idea, sillä vain osa oikeuksista pidätetään "Some Rights Reserved", joten materiaalia saadaan tietyin ehdoin hyödyntää. Tarjolla on erilaisia lisenssejä ja niiden yhdistelmiä, jotka määrittelevät rajatut oikeudet esim.

Tietolähteitä tekijänoikeuksista:

Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksen pikaopas tekijänoikeudet verkko-opetuksessa

Jukka Korpelan vapaa tietosivusto tekijänoikeuksista, joka käsittelee aihetta varsin monipuolisesti. Pitää sisällään mm. FAQ-osion jonka päätteeksi linkkejä muihin aihetta käsitteleviin artikkeleihin.

Pia Kontkasen tekijänoikeusopas verkko-opetuksessa

Opetusministeriön tekijänoikeus sivusto, josta löytyy perustietoa tekijänoikeuksista ja verkko-opetuksen tekijänoikeuden sopimusmallit

Sami Palhomaa 27.7.2004