Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Oppimisen tyylejä ja strategioita

Oppimisen tyylejä ja strategioita

Ihmiset oppivat ja käsitteellistävät asioita erilaisilla tyyleillä ja strategioilla. Seuraavassa muutamia oppimisen tyylejä sekä pohdintaa siitä, mitkä verkko-opetuksen muodot voisivat palvella minkäkin tyylin oppijaa.

Visuaalis/verbaalinen tyyli

Visuaalis/verbaalisen tyylin (visual/verbal) oppijat omaksuvat asioita parhaiten, jos ne on esitetty sekä visuaalisina malleina, että kirjoitettuna tekstinä. Oppijat haluavat syventyä tekstiin omassa rauhassa ja pyrkivät käsittelemään asiaa visualisoimalla sen "sielunsa silmin". Tämän tyylin oppijat hyötyvät kenties parhaiten materiaalikeskeisistä verkkokomponenteista, joita on tehostettu animaatioiden ja muiden havainnollistamisen keinojen avulla.

Visuaalis-nonverbaalinen tyyli

Visuaalis-nonverbaalisen tyylin (visual/nonverbal) oppijat pyrkivät visualisoimaan asiat, sisäistääkseen ne. Oppijaa auttavat havainnolliset kuvat, kaaviot, käsitekartat, demonstraatiot ja simulaatiot, yms. Tämän tyylin omaava oppija voi hyötyä varsina paljon monipuolisesti toteutetusta verkkomateriaalista.

Auditiivis-verbaalinen tyyli

Auditiivis-verbaalisen tyylin (auditory/verbal) oppija oppii parhaiten, kun informaatio esitetään ääneen. Videoneuvotteluluennot ja puhelinkonfrenssi voisivat tulla kyseeseen ajatellessa verkko-opiskelua, sillä tämän tyylin oppijat mielellään keskustelevat ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kosketus-aistimus tyyli

Koskemus-aistimus tyyli (tactile/kinesthetic) ei sovi välttämättä parhaiten verkko-oppimiseen, sillä kosketus-asitimus tyylin omaavat oppijat haluavat yleensä koskettaa ja konkreettisesti tutustua materiaaliin, mielellään tapausesimerkkien valossa. Esimerkkinä voitaisiin mainita vaikka harjoitus, jossa opiskelija konkreettisesti asentaa jonkin osan tietokoneeseen oppiakseen ja ymmärtääkseen sen toimintaa. Verkossa tämän tyylin oppijaa saattaa kuitenkin auttaa asioiden esittäminen 3D-malleina ja luomalla eräänlaisia virtuaaliopiskelutilanteita todellisen maailman ilmiöistä.

Tietolähteitä

Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön oppimisklinikan oppimistyylit

TKK:n teekkarin tehopenaalin oppimistyylit

Oppimisen strategiat (TieVie koulutusmateriaali)

Learning Styles and the Online Environment (The Illinois Online Network)

Learning Styles and Strategies (The Effective Teaching & Learning Network)

The Four Learning Styles in the DVC Survey

Learning Orientations (Margaret Martinez)

Preparing Faculty for Instructional Technology: From Education to Development to Creative Independence (Karen Smith)

Foundations for Personalized Web Learning Environments (Margaret Martinez, Victor Bunderson)

13.8.2004 Sami Palhomaa