Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Syksy 2003

Tässä osiossa esitellään tietojenkäsittelytieteen laitoksen syksyn 2003 verkko-opintoja ja/tai kurssilla käytettyjä verkkokomponentteja. Kursseista mainitaan verkkokomponentit ja niistä saadut kokemukset sekä kursseihin kuulunut "perinteinen" opetus.

Tietokone työvälineenä 2ov, tiiviskurssi syksy 2003

Anni Rytkönen

Tietokone työvälineenä on sekä pää- että sivuaineopiskelijoille pakollinen, cum laude -opintoihin (tai sivuaineapproon) sisältyvä peruskurssi, joka suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alussa. Kurssilla on viisi aihepiiriä: Laitoksen käyttöjärjestelmä- ja laiteympäristö, UNIX, Kotisivut ja HTML, Internet sekä Toimisto-ohjelmat. Aihepiireistä toimisto-ohjelmat on itsenäinen kokonaisuus, samoin HTML, kun taas UNIX, kotisivujen julkaisu ja Internet käsitellään laitoksen ympäristöön liittyen. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedot ja taidot seuraavien kurssien tarpeita varten.

Verkkokomponentit:

Verkossa on omatoimiseen opiskeluun soveltuva itseopiskelumateriaali kurssin asioista. Kurssilla oli käytössä WebCT oppimisalusta, josta hyödynnettiin kuitenkin vain keskustelua. Osa harjoitustyön ohjauksesta oli WebCT:ssä viikonloppuisin. Kurssin opiskelutavat: a) osallistuminen luennoille ja mikroiluihin, joissa oli tarjolla kaksi tasoryhmää b) itseopiskelu.

Perinteinen opetus:

Luentoja oli aiempiin kurssikertoihin verrattuna puolet eli 8t. Luennoilla käsiteltiin joko johdantoja aihepiireihin, joihin löytyi lisämateriaalia verkosta, tai selitettiin hankalia asioita aihepiireistä, joihin piti tutustua alustavasti verkkomateriaalin kautta. Lisäksi oli normaali määrä mikroiluja ja harjoitustyön ohjausta sekä tentti.

Kokemukset:

Kurssipalautteen ja koesuoritusten perusteella tarjottu tekstipaketti korvasi luennot riittävästi osaamisen osalta, mutta osa opiskelijoista olisi halunnut enemmän lähiopetusta. Se suuri osa opiskelijoista, joka suoritti kurssin osallistumatta opetukseen, sai runsaamman opiskelumateriaalin. WebCT:n osuus oli tarkoitettu tutustuttamaan opiskelijat työkaluun, jota he tulisivat käyttämään saman syksyn TiKaPessa (muuten olisin käyttänyt BSCW:tä). Sen käyttö oli lähinnä vapaaehtoista ja siksi osa oli aktiivisia (sivuaineopiskelijat!), suuri osa ei.

alkuun

Context-aware Computing 3cu, syksy 2003

Patrik Floréen, Greger Lindén

Context-aware Computing Hannu Toivonen and Henry Tirri gave lectures.

Verkkokomponentit:

Collaborative work using Educosm and Wiki

Perinteinen opetus

4 lectures and 2 group works, one on context-aware scenario (5 pages) and one on methods needed for implementing context-awareness (15 pages). The group work included information retrieval, writing and annotation of other's work (with Educosm and Wiki), and presentation

Kokemukset:

Educosm was a nice way of sharing information and annotating it. Unfortunately the system was sometimes slow and also contained some bugs (not appreciated by the students). Due to copyright problems, we had to run a version on HIIT's computers. This meant that we were not able to use documents by commercial publishers such as ACM and IEEE). Only web pages and pdf documents found on the web could be used. (And of course the texts written by the students themselves.)For future use, the Educosm system should be installed also in the department's computer.

Distributed Transaction Management 3cu, syksy 2003

Jan Lindström ja Jyrki Nummenmaa, TaY

Distributed Transaction Management kurssi järjestettiin osana valtakunnallista OSCu (Open Source Courceware) hanketta.

Verkkokomponentit:

12t videoluentoja (OSCu) Tampereella (Nummenmaa), osallistujat täällä videolinkin avulla

Perinteinen opetus:

Kokemukset:

alkuun

Tietokoneen toiminta 2ov, syksy 2003

Teemu Kerola

Tietokoneen toiminta kurssin tavoitteena on ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta: miten tietokonejärjestelmä on rakennettu ja miten se suorittaa sille annettua ohjelmaa. Pääpaino on yhden ohjelman suorituksella konekielen tasolla. Suorittimen toimintaa konekielen tasolla tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että käytännönläheisesti yksinkertaisen opetustarkoitukseen kehitetyn esimerkkikoneen (ttk-91), tämän koneen (symbolisen) konekielen ja tälle koneelle tehdyn simulaattorin (KOKSI) avulla. Tarkastelun kohteena on myös käyttöjärjestelmän rooli ohjelman suorituksen kannalta.

Verkkokomponentit:

Verkossa kurssiin liittyviä kertaustehtäviä (vaatii salasanan). Opiskelijat tekivät ryhmätöinä lisää kertauskysymyksiä.

Perinteinen opetus:

24 tuntia normaaleja luentoja, laskarit ja perinteinen salitentti

Kokemukset:

Tietokoneen rakenne 2ov, syksy 2003

Teemu Kerola

Tietokoneen rakenne on Hajautetut järjestelmät ja Tietoliikenne erikoistumislainjan pakollinen laudatur kurssi. Kurssi soveltuu varsin hyvin myös muille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet tietokoneen laitteistototeutuksesta. Tavoittena on selvittää käyttäjän, kääntäjän ja laitteiston suunnittelijan näkökulmasta tietokonelaitteiston peruspiirteitä piiri- ja logiikkatasolta lähtien konekielen käskykantaan. Kantavana ideana on tarkastella yleensä, miten kellopulssi saa prosessorin suorittamaan konekäskyjä. Tarkasteltavia osioita ovat konekielen rakenne ja ominaisuudet, logiikka- ja muistipiirien toiminta, prosessorin toteutuksen osat, liukuhihnoituksen ongelmakenttä, muistihierarkian ja I/O-väylien toteutus.

Verkkokomponentit:

Verkossa kurssiin liittyviä kertaustehtäviä (vaatii salasanan). Opiskelijat tekivät ryhmätöinä lisää kertauskysymyksiä.

Perinteinen opetus:

24 tuntia luentoja, laskarit ja perinteinen salitentti

Kokemukset:

alkuun

Tietokantojen perusteet 2 ov, syksy 2003

Teija Kujala

Tietokantojen perusteet Kurssilla opitaan perustiedot relaatiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointikielen kautta. Kurssiin sisältyy myös johdatus relaatiotietokannan suunnitteluun.

Verkkokomponentit:

Kurssilla on käytössä WebCT oppimisalusta, jonne kurssin materiaalit on sijoitettu. Alustaan on tuotettu 12t verkkoluentoja (html) lisäksi WebCT:n omalla editorilla on myös tyotettu erilaisia monivalintatehtäviä.

Kurssilla on myös SQL-kyselyiden ja ylläpito-operaatioiden harjoitteluun kehitettyä SQL-Trainer harjoitteluympäristöä. Kurssi sisältää 40 Trainer-tehtävää.

Perinteinen opetus:

Kurssilla oli 12 tuntia tavallisia luentoja, perinteinen salitentti ja opintopiireissä tehtävä pieni harjoitustyö

Kokemukset:

Opintopiirien tehtävien ohjeistusta tulisi täsmentää

Verkko-oppimisyhteisöt, 2 ov (seminaari)

Jaakko Kurhila

Seminaarissa perehdytään verkko-oppimisyhteisöjen toimintaan ja pohditaan tietotekniikan mahdollisuuksia tukea oppimisyhteisöjä verkossa. Oppiminen käsitetään hyvin laajasti, joten sähköiseen kaupankäyntiin (e-commerce) ja nettipeleihin (on-line games) liittyvät yhteisöt ovat myös relevantteja tässä seminaarissa.

Verkkokomponentit:

kaikki alkutapaamista lukuunottamatta (eli pelkkää verkkoesiintymistä). Yhteisön tietoista rakentamista, pieniä ryhmiä jotka työstivät seminaariesitelmiään yhdessä, esiversioiden ja valmiiden kommentointia. Uusi versio Educosmista, jossa mukana WikiWiki, eli webbisivujen yhteinen rakentaminen yhteisen annotoinnin lisäksi.

Perinteinen opetus:

Ainoastaan alkutapaaminen

Kokemukset:

Läpinäkyvyys johtaa parempii töihin

alkuun
Sami Palhomaa 27.7.2004