Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Miksi verkko-opiskelua

Miksi verkko-opiskelua?

Verkko-opiskelu vapauttaa, ainakin näennäisesti, ajasta ja paikasta. Ajasta ja paikasta riippumattomuus ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä verkko-opiskeluun saattaa liittyä monenlaisia aikatauluja ja ryhmätöitä, jotka vaativat varsin paljon ajankäytön suunnittelua. Verkko-opiskelu ja erilaiset verkko-opetuksen komponentit tarjoavat kuitenkin jonkin verran helpotusta ajankäytön hallintaan.

Verkko-opiskelua suunnittelevan on kuitenkin hyvä muistaa, että verkko-opinnot vaativat sitoutumista ja sisältävät yhtälailla "perinteisen opetuksen" elementtejä, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja tiedon sisäistäminen.

Mitä verkko-opiskelu tarjoaa

Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelijoille joustavamman mahdollisuuden opintojen profiloimiseen omien mielenkiinonkohteiden ja kenties myös työelämän vaatimusten mukaan. Maantieteellinen riippumattomuus opetuspaikasta, mahdollistaa mm. sivuaineet, joihin muuten ei olisi mahdollisuutta siksi, että niitä tarjotaan ainoastaan tietyissä yliopistoissa. Monet tieteenalat ovatkin muodostaneet verkostoja opintotarjonnan laajentamiseksi. Joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelu Joopas tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet valita opintoja muualta, kuin omalta laitokseltaan. (aukeaa viikolla 39)

Monet syyt saattavat estää perinteiseen opetukseen osallistumisen. Syitä voivat olla pidempiaikainen sairaus, lapsen syntymä, jne.

Verkko-opiskelu voikin tuoda merkittävää lisäarvoa työssäkäyville opiskelijoille, erilaisilla oppimistyyleillä oppijoille, perheellisille tai vaikkapa vain niille, jotka haluavat kokeilla uusia opiskelumuotoja.

Verkko-opinnot voi myös olla avain kansainvälisiin kontakteihin ja erilaisiin asiantuntijaverkostoihin. Verkon välityksellä on (tulevaisuudessa) mahdollista osallistua opintoihin, joita kotimaassa ei kenties ole edes tarjota. Verkko-opiskelu voi myös tarjota toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille muuttavalle, mahdollisuuden jatkaa opintojaan.

Välineitä myös työelämään

Erilaiset verkkopohjaiset ryhmätyöohjelmistot ja verkon laajamittainen hyödyntäminen, ovat rantautuneet myös työelämään. Verkko-opiskelu on hyödyllistä myös tästä näkökulmasta, sillä se harjoittaa verkossa kommunikointiin ja työskentelyyn sekä tutustuttaa tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

Opiskelijoita olisi hyvä kasvattaa verkon (hyöty)käytön kulttuuriin, jo opintojen alkuvaiheessa.

13.8.2004 Sami Palhomaa