Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Wikit

Mikä on wiki

Yleisesti ottaen Wiki tarkoittaa sivustoa, jota kuka tahansa wiki-sivuille eksynyt voi muokata suoraan selaimen välityksellä.

Osa wikeistä tarjoaa suljetun ympäristön ja osa taas on kaikkien sivustolle eksyneiden muokattavissa (useimmissa wikeissä käyttäjäryhmät voidaan määritellä asetusissa). Opetuksessa wikejä voidaan hyödyntää vaikkapa verkossa toimivana ryhmätyötilana, jossa kukin ryhmän jäsen voi lisätä tekstiä ja erilaisia mediaelemettejä sivustolle. Muokkaaminen ja tekstin lisääminen onnistuu, joko wikin omalla editorilla tai tekstin voi liittää copy-paste toiminnolla, jostain muusta tekstieditorista. Wikeissä on yleensä oma syntaksinsa, jolla otsikointi ja muu yksinkertainen tekstin muotoilu onnistuu.

Wikit ovat kehittynetteet varsin huimasti ja aktiiviset käyttäjät ovat ahkerasti rakentaneet wiki-enginen ympärille uusia ominaisuuksia. Peruswikiin voidaan liittää erilaisia lisäpalikoita tai vaikkapa kehittää ominaisuuksia itse.

Wikit perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja ovat ne tulleet suosituiksi myös yritysmaailmassa. Monet wikit ovat kehittyneet täysiverisiksi ryhmätyöskentelyjärjestelmiksi ja niissä on monipuolisia mahdollisuuksia sisällön ja dokumenttien hallintaan sekä ryhmätyöskentelyyn.

Wikit laitoksella

Laitoksen henkilökunnalla on nyt mahdollisuus "tilata" oma Wiki. Laitoksen yleiseksi wikiksi on valittu tämä Mediawiki. Kyseessä on sama ohjelmisto, jolla vapaa tietosanakirja Wikipedia on rakennettu. Yleisesti wiki tarkoittaa verkkosivustoa, jota voidaan muokata suoraan selaimen välityksellä. Wikeissä on oma yksinkertainen syntaksinsa, jonka avulla tekstin muotoilut tehdään. Lisäksi useimmissa wikeissä (myös Mediawikissä) on oma editori.

Yleensä wikit ovat kenen tahansa sivustolle eksyneen muokattavissa, mutta kirjoitusoikeudet voidaan kuitenkin tarvittaessa antaa vain rekisteröityneille käyttäjille. Wikin saa käyttöönsä laitoksen henkilökunnalle tarkoitetulla sysdb-palvelimella komennolla: wanna-Wiki. Asennus on automatisoitu ja neuvoo käyttäjää asennuksen edetessä. Wiki on asennuksen jälkeen käytettävissä osoitteessa: http://sysdb.cs.helsinki.fi/u/omatunnus/Wiki/

Wiki löytyy yhtenä ominaisuutena myös laitoksella käytössä olevasta Moodle-oppimisalustasta.

Erilaisia wikejä

 • UsemodWiki (Peruswiki, kieli perl, nopea pystyttää )
 • TWiki (Varsin monipuolinen wiki sisällönhallintaan ja ryhmätyöskentelyyn. Paljon erilaisia lisäpalikoita. Kielenä perl.)
 • TikiWiki (Myöskin varsin monipuolinen wiki. Kielenä PHP)
 • Mediawiki (Wiki, jonka ympärille Wikipedia vapaan sisällän tietosanakirja on rakennettu. Kieli PHP)
 • MoinMoinwiki (Peruswiki, kielenä Python)
 • PHPwiki
 • (ns. karvanoppawiki, vanhin versio toimii ilman tietokantoja)
 • JSPWiki (Vaatii Tomcatin)
 • Kwiki (Kielenä Perl)
 • PmWiki (Kielenä PHP)
 • Dokuwiki(Kielenä PHP)
 • SWiki
 • ErfurtWiki (Kielenä PHP)
 • Seedwiki (Ilmainen wikipalvelu, WYSIWYG-editorilla)
 • Tiddlywiki (Hivenen erilainen wiki, HTML+CSS+JavaScript)
 • jne.

Esimerkkejä wikeistä

Esimerkki Mediawikistä (wikissä kuvataan lyhyesti laitoksella käytettävissä olevia palveluja (verkko)opetuksen tueksi)

Esimerkki UseModWikistä (peruswiki)

Muuta wikeistä

Wiki In Education on wiki wikeistä koulutuksessa

WikiBooks on wikien ideaan perustuva wikikirjasto, josta löytyy erilaisia manuaaleja ja verkkokirjoja. Suomenkielisiäkin Wikikirjoja on kehitteillä esimimerkkinä Linux

WikiPDF (Wikeistä LaTex ja PDF -tiedostoja)

Sami Palhomaa 27.7.2004