Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Kertaustehtävät

Kertaustehtävät ovat yksi- tai monivalintatehtäviä, jotka testaavaat perustietojen hallintaa joko koko kurssin aihepiiristä tai vain sen osasta. Vastaukset tarkistetaan välittömästi ja opiskelija saa heti vastaukseen liittyvän perustelun. kertaustehtävien käyttämisestä voi pitää kirjaa kurssin arvostelua varten. Jos kertaustehtäviä on huomattava määrä, niistä voisi ajatella tehtävän myös koekysymyksiä.

Kertauskysymykset XML

Harri Laine ja Teemu Kerola ovat kehittäneet menetelmän kertauskysymysten luomiseen. Kertauskysymykset kirjoitetaan XML-kielisenä, jotka php-skripti tulkitsee (Laine). Mkpract-skripti (Kerola) generoi automaattisesti (hierarkisesti) HTML-sivut kertauskysymysten käyttöön.

Kokemukset

Opiskelijat kokevat ne hyödyllisiksi, mutta niitä on varsin työläs tehdä. Kertauskysymyksiä on tuotettu myös oppilaiden toimesta, oppimistehtävinä kurssille kuuluvana ryhmätyönä (Teemu Kerolan ohjeistus ryhmätyölle)

Lisätietoja voi kysellä Teemu Kerolalta tai Harri Laineelta.

Ohjelmia kysymysten tekoon

Hot Potatoes

Hot Potatoes on yksityishenkilöille ja opetuksessa käytettäessä ilmainen ohjelma, jolla voi tehdä erilaisia interaktiivisia tehtäviä. Tarjolla on monia eri vaihtoehtoja ja ne vastaavat useiden valmiiden oppimisalustojen tarjoamia tehtäväpohjia.

Ohjelmalla voi tehdä mm.

  • Järjestämistehtäviä
  • Monivalintatehtäviä
  • Aukkotehtäviä
  • Yhdistämistehtäviä
  • Ristisanatehtäviä

Ohjeet Hot Potatoes 6 ohjelmistoon ja esimerkkejä tehtävistä

Flash MX 2004 valmiit tehtäväpohjat

Flash MX tarjoaa mahdollisuuden luoda valmiista pohjista omia interaktiivisia Flash-sovelluksia.

Pohjia löyttyy mm.

  • Oikein/Väärin -tehtäville
  • Aukkotehtäville
  • Monivalintatehtäville
  • Järjestämistehtäville
  • Yhdistämistehtäviä

Ohjeet sovellusten tekoon (Macromedia Flash Support Centre)

AKFQuiz - Quiz generator

AKFQuiz - Quiz generator Linuxille (GPL). Esimerkkejä testeistä: Linux-testi

5.8.2004 Sami Palhomaa