Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
verkkotentit

Verkkotenttien muotoja

Kotitentti verkon välityksellä

Kotitentistä on monenlaisia variaatioita. Yksikertaisimmillaan opiskelija saa tenttikysymykset tiettynä kellonaikana sähköpostiinsa ja hänellä on jokin määrätty aika vastata niihin. Vastaukset voidaan lähettää:

  • Sähköpostitse, jollon lähetysaika toimii kriteerinä
  • Siihen erikseen varatulla vastauslomakkeella, johon kirjautuu lähetysaika.
  • Jonkin oppimisalustan vastausalueella, jolloin palautusaika kirjautuu alustaan.
  • Postitse, jolloin postileima toimii palautuksen kriteerinä
  • Jne.

Variaatioita

  • Ryhmätentti wikien tai muiden sisällönhallin välineiden avulla.
  • Perinteinen salitentti kameravalvonnan avulla.
  • Jne.

TieVie -koulutuksen verkkojakso Arvioinnin ABC - Tenttimuotoja

Tentti akvaario tai tenttiterraario

Opiskelija voi vastata "akvaariotentin" kysymyksiin itse valitsemanaan ajankohtana tietokoneella. Järjestelmä arpoo kullekin tenttijälle yksilölliset kysymykset opettajan järjestelmään tallentamasta kysymyspankista.

Opettaja on ensin työstänyt sopivat tenttikysymykset ja tallentanut ne järjestelmään. Kysymyksiä voi tehdä aiheittain ja vaikeusasteittain useita, ja niistä tenttiakvaariojärjestelmä arpoo kullekin opiskelijalle yksilöllisen tentin. Koska jokainen tenttijä saa oman kysymyssarjansa, jokaista varten ei tarvitse laatia uusia kysymyksiä. Tenttiakvaario näyttää helpottavan myös opettajan työtä tenttijärjestelyissä.

Vastattuaan kysymyksiin opiskelija tallentaa vastauksensa tietokantaan. Opettaja saa sähköposti-ilmoituksen tehdystä tentistä ja tarkastaa vastaukset. Korjattuaan ne hän voi liittää niihin vielä palautteen, ja opiskelija saa sen sähköpostitse.

Tenttiakvaariot Helsingin yliopistossa

Tenttiakvaarioita on kolme, joista yksi on ns. virtuaaliakvaario. Varsinaisista tenttiakvaarioista toinen sijaitsee Viikissä (Metsätieteiden talo, 5. krs., huone 542) ja toinen oppimiskeskus Alexandriassa.

Tenttiakvaariot Helsingin yliopistossa (tenttiakvaariojärjestelmä SoftTutor ExamAquarium)

Tenttiakvaario Viikin kampuksella

Viikin tenttiakvaario -sivustolta löytyy kattavasti materiaalia tenttiakvaarioon liittyen, sekä dokumentteja saaduista kokemuksista ja opiskelijapalautetta.

Tenttiakvaario on käytössä myös Joensuun yliopistossa

Ylen Verkkoyhteyden juttu tenttiakvaariosta Helsingin yliopistossa

Päivitetty viimeksi 18.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi