Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Esitutkimus

Esitutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa materiaalin kohderyhmä, määritellä tavoitteet, arvioida materiaalilla saavutettavia hyötyja ja materiaalin tuotannosta sekä käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Näillä kartoituksilla luodaan pohja toteutushankkeelle.

Kohderyhmä

Kohderyhmän kartoituksessa selvitetään

  • materiaalin käyttäjät
  • ennakotietovaatimukset

Myös tekniset ja infrastruktuuriin liittyvät oletukset pitää kirjata. Näiden kohdalla tulee huomioida esteettömyys ja saavutettavuuskysymykset. Alla muutamia teknisiin kysymyksiin liittyviä suosituksia:

  • Materiaalin käyttö ei saisi olla käyttöjärjestelmäsidonnaista
  • Materiaalin käyttö ei saisi olla selainsidonnaista
  • Käytettävälle työasemalle ja ikkunakoolle voi asettaa tavanomaisen standardin mukaisia vaatimuksia.
  • Tietoliikenneyhteyksin osalta ei pitäisi vielä olettaa modeemiyhteyttä tehokkaampia yhteyksiä, ellei järjestelmää oleteta käytettävän yliopiston verkossa.
Tavoitteet

Verkkomateriaalilla voidaan tavoitella monia eri asioita. Ohessa on Verkkomateriaalihankkeen tavoitteiden määrittelylomake, jota voit käyttää apuna tavoitteiden ja hyötyjen kartoituksessa. Lomakkeen avulla voit tehdä myös alustavan arvion hankkeen koosta. Hanke kannattaa käynnistää, jos materiaalin tuottamisesta saatavat hyödyt ovat riittävät sen vaatimaan panostukseen nähden ja tuottamiseen tarvittavat resurssit ovat olemassa.

Päivitetty viimeksi 11.04.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi