Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Oppimateriaalin välitys opettajalta opiskelijoille

Mitä tulisi muistaa oppimateriaalien välityksessä

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kurssimateriaalit ja luentokalvot ovat esimerkillisesti esillä kunkin kurssin sivuilla.

Seuraavassa kuitenkin muutama seikka, jotka olisi hyvä ottaa huomioon oppimateriaalin välityksessä:

Pääsääntöisesti olisi hyvä tarjota oppimateriaali HTML-muodossa, jolloin materiaali tavoittaisi opiskelijat parhaiten. Jos luentomonisteet yms. materiaali halutaan kuitenkin esittää verkossa esim. PostScript-muodossa olisi hyvä tarjota ne myös PDF-muodoissa. PostScript tiedostot eivät aukea tavallisella Windows-koneella, vaan tähän tarvitaan yleensä erillinen ohjelma, kuten esim. GSview

Yleisohjeena voidaan mainita, että PostScript -muotoa tulisi välttää.

Verkossa olevan digitaalisen oppimateriaalin jakelussa on hyvä pitää mielessä, aineiston käytettävyys ja saavutettavuus. Käytettäessä muussa kuin HTML-muodossa olevia materiaaleja tai upottaessa sivuille erilaisia multimediaelementtejä, on hyvä muistaa mainita, miten materiaali on katsottavissa ja vaaditaanko esim. erilaisia plug-ineja tai koodekkeja.

Oletusarvona voisi pitää sitä, että oppimateriaali olisi luettavissa/seurattavissa laitoksen konfiguraatioilla. Tarvittavien lisäpalikoiden asennuksesta laitoksen koneille voi neuvotella laitoksen ylläpidon kanssa.

Lisätietoa

Essi - Esteetön sisällöntuotanto on erittäin kattava, avoin verkkokurssi, joka sisältää paljon käytettävyys ja saavutettavuus asiaa sisällöntuottajalle. Verkkokurssin tuottamisessa on ollut mukana varsin suuri tekijätiimi (Jyu)

20.1.2005 Sami Palhomaa