Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Sisällön suunnittelu

Suunnittelun vaiheet

Multimediaesityksen, johon voimme oppimateriaalituotannonkin osittain rinnastaa, suunnittelu etenee yleensä seuraavasti:

 • Idea (hyvä idea on kaiken A ja O)
 • Synopsis (tiivis kuvaus hankkeesta tai projektista)
 • (Asia)käsikirjoitus

Synopsis

Synopsis on tiivis kuvaus hankkeesta tai projektista. Yleensä se vastaa lyhyesti kysymyksiin: Mitä, kenelle, miten ja miksi.

Asiakäsikirjoitus

Asiakäsikirjoituksesta ilmenevät yleensä:

 • sovelluksen rakenne ja rakenteessa liikkuminen
 • luonnokset sovelluksen käyttöliittymästä
 • mediavalinnat
 • käytettävien mediaelementtien informaatiosisällöt
 • toiminnallisuus
 • visuaalisuus
 • äänimaailma ja audiovisuaalinen materiaali
 • videoiden ja animaatioiden käyttö
 • käytettävät työvälineet ja ohjelmistot

Käsikirjoitusta laadittaessa kuvauksen tarkuuden määrittelee se, onko materiaali tarkoitus tuottaa itse vai antaa jonkun ulkopuolisen tahon tehtäväksi.

Tietolähteitä suunnittelun tueksi

Analyysi erilaisten sisälläntuotannon muotojen vaikeusasteesta (University of Maryland University College)

Making Educational Software and Web Sites Accessible (The CPB/WGBH National Center for Accessible Media WGBH Educational Foundation)

WEB STYLE GUIDE, 2nd edition

Desingn for All - Suomi on Stakesin sosiaalisesti vastuullista suunnittelua käsittelevä sivusto.

Section 508: The Road to Accessibility on USA:n hallituksen sivusto saavutettavuudesta.

Laitoksen käyttöliittymät -kurssi, Kevät 2005 (Antti Latva-Koivisto ja Sari A. Laakso)

Antti Auerin laatima Digitaaliset aineistot -oppimateriaali (Jyväskylän virtuaaliyliopisto)

Suunnittelun apuvälineitä

VerkkoVelho

VerkkoVelho on interaktiivinen opas verkko-opetukseen tutustuvan opettajan työskentelyn helpottamiseksi.

Apu-Matti

Apu-Matti on työväline, jonka avulla opettaja kykenee julkaisemaan digitaalista oppimateriaalia verkkoympäristössä.(Opetusteknologiakeskus,HY)

ARVO

ARVO - arviointi- ja reflektointityökalu on verkkototeutuksen käytettävyyden, pedagogisen käytettävyyden ja esteettömyyden arviointiin kehitetty ohjelmisto.(Tampereen teknillinen yliopisto)

Koostamo

Koostamo on YLEn tuottama työkalu, jolla voi laatia aineistoja ja liittää niihin video- ja äänileikkeitä Ylen Klaffi-materiaalipankista

Päivitetty viimeksi 11.04.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi