Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Avoin lähdekoodi

Useimmat tällä sivustolla esitetyt ohjelmistot ja kehitysympäristöt on pyritty valitsemaan niin, että niiden taustalla on avoin lähdekoodi. Seuraavassa hivenen tietoa avoimesta lähdekoodista ja siihen liittyvistä lisensseistä. Lisäksi esitellään tahoja, jotka toimivat avoimen lähdekoodin parissa.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi tarkoittaa periaatetta, jossa ohjelmistojen lähdekoodi on vapaasti saatavilla tutkimista ja kehittämistä varten. Tekijänoikeudet ovat toki edelleen koodin kirjoittajalla, mutta tekijä on lisensoinut ohjelman yhteiseksi hyväksi. Kaikilla on oikeus muuttaa ohjelman lähdekoodia ja levittää muokattuja versioita eteenpäin. Avoin lähdekoodi on suora suomennos englanninkielisestä Open Source -termistä. Tarkka määritelmä löytyy avoimen lähdekoodin etujärjestön Open Source Iniativen (OSI) sivuilta. kts. myös Wikipedian määritelmä avoimesta lähdekoodista.

Open Source Initiative (OSI) -lisenssit

Open Source Initiative (OSI) -lisenssit

Vapaa ohjelmisto

Vapaa ohjelmisto (Free Software) on ohjelmisto, jota voi käyttää, kopioida, tutkia, muuttaa ja jakaa edelleen vapaasti. Vapaan ohjelmiston määritelmä on hivenen tiukempi kuin avoimen lähdekoodin. Free Software Foundationin (FSF) määritelmä: Free Software. kts. myös Wikipedian määritelmä vapaasta ohjelmistosta

GNU - lisenssit

Free Software Foundation määrittelemät GNU-lisenssit

Turre Legal Consultingin epävirallinen suomennos GPL -lisenssistä. (GNU yleinen lisenssi)

Open Source oppimateriaaleissa

Vapaan lähdekoodin ajattelu on levinnyt myös oppimateriaalin kehitykseen. Tällöin käytetään usein termiä Open Course Ware. Tätä käsitellään Materiaalintuotannon yhteydessä.

Vapaan lähdekoodin parissa toimivia tahoja

Open Source Development Labs (OSDL)

Open Source Development Labs ja

Centre for Open Source Software (COSS)

Centre for Open Source Software on avointa lähdekoodia hyödyntävän liiketoiminnan palvelukeskus Suomessa.

Open Source Development Group (OSTG)

Open Source Development Group on verkosto, joka kokoaa yhteen monia vapaanlähdekoodin parissa toimivia yhteisöjä Sivuilta löytyy uutisia, artikkeleja ja lähdekoodia sekõ erilaisia työtiedostoja tarkasteltavaksi.

Ohjelmistotuotannon kehitystyöhön keskittyneitä sivustoja

Seuraavassa esitellään verkkopohjaisia ohjelmistokehityksen avuksi kehitettyjä hallintajärjestelmiä.

SourceForge

SourceForge on avoimen lähdekoodin ohjelmistotuotannon hallintaan keskittynyt sivusto, joka tarjoaa ohjelmistokehittäjille työkaluja mm. versionhallintaan, bugien etsimiseen, varmuuskopiointiin ja projektinhallintaan. Palvelu on ilmainen ja alueelta löytyy kirjoitushetkellä useita kymmeniätuhansia projekteja. Palveluun voi kuka tahansa jättää oman projektinsa.

Aluksi rekisteröidytään palveluun, jonka jälkeen täytetään hakemus ja annetaan kuvaus työstettävästä projektista. SourceForgelaiset käsittelevät hakemuksen ja katsovat soveltuuko se jatkokehitykseen. Palvelussa on useita eri kategorioita ja mm. e-Learning osio, jossa on kehitteillä useita avoimen lähdekoodin oppimisalustoja ja muita e-Learnig työkaluja.

Freshmeat

Freshmeat on hivenen samantapainen sivusto, kuin SourceForge, mutta keskittyy Unix ja Linux -ohjelmiin.

KoodiTakomo

Tampereen teknillisen yliopiston KoodiTakomo on avoimen lähdekoodin ohjelmien kehitysympäristö, jonka tarkoitus on edistää avoimen lähdekoodin ohjelmien tuotantoa Suomessa.

GForge

GForge on SourgeForge.net (esitelty yllä) projektin pohjalta jatkokehitetty Open Source ohjelmisto. Kyseinen ohjelmisto on mm. yllä esitellyn KoodiTakomon pohjalla.

Gna!

Gna! on Free Software kehitystyöhön keskittynyt sivusto. Gna! on rakennettu Savane -ohjelmiston päälle, joka on myös jatkokehitelty versio SourgeForge.net projektista.

Muita Savannea käyttäviä sivustoja ovat: savannahgnu.org ja savannah.nongnu.org

Eduforge.org

Eduforge on virtuaalinen yhteisö, jonka tarkoituksena on jakaa ideoita sekä tutkimustietoa opetuskäyttöön soveltuvista avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Palvelua ylläpitää The Open Polytecnic of New Zealand

MIT Open Source Home Page

MIT Open Source Home Page

Tukimustahoja

Free / Open Source Research Commynity

Free / Open Source Research Commynity

Tietolähteitä

Slashdot ("nörttiuutiset")

Laitoksen kevään 2002: Research Seminar on Open Source and Free Software

Open source - opens learning (r-smart roup)

Open Source Software Development (Institute for Software Research - University of California)

Päivitetty viimeksi 4.2.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi