Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Portaaleja ja organisaatioita

Portaaleja ja organisaatioita Suomessa

IT-Peda

IT-Peda-verkoston tehtävänä on edistää kussakin yliopistossa tehtävää tieto- ja viestintäteknologian hyväksikäyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa. Sen tehtävänä on myös välittää opetusteknologian hyväksikäyttöön liittyvää informaatiota verkoston jäsenten kesken.

EDU.fi

EDU.fi on opetushallituksen Viestintä- ja opetusteknologiayksikön tuottama portaali opettajille. Palvelu sisältää monipuolista tietoa koulutuksesta ja opettamisesta ja sen tekemisessä on käytetty apuna eri alojen asiantuntijoita. Julkaisee mm. OTE -lehteä

Suomen eOppimiskeskus

Suomen eOppimiskeskus ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

OPTEK - Oppimisteknologian yhdistys

OPTEK - Oppimisteknologian yhdistys on Optek ry. on perustettu yhteistyöverkoksi opetusalan ja tekniikan ammattilaisille. Yhdistys edistää kulttuurienvälisiä yhteyksiä tiedonvaihdon, verkostojen ja erilaisten teknisten kokeilujen avulla

Tampereen eOppimisen klusteri

Tampereen eOppimisen klusteri

Opeko ja virtuaali-opeko

Virtuaali-Opeko

eOppi.net

e-Oppi.net on yli 3000 jäsenen e-oppimiseen keskittynyt yhteisö. Portaali tarjoaa lisäpalveluja jos rekisteröityy käyttäjäksi. Sivuilta löytyy mm. e-oppi.netin järjestämien tapaamisten materiaaleja.

POP - Puisto-opintopiiri

POP - Puisto-opintopiiri kehittää verkko-oppimisen käytänteitä ammatilliseen opetukseen ja aikuiskoulutukseen. Kaikille avoin opintopiiri on tarkoitettu erityisesti opettajille, kouluttajille ja projektivastaaville käytännönläheiseksi yhteistyö- ja tukiverkostoksi. Sivuilta löytyy mm. e-oppimista käsittelevien tapaamsten taltiointeja.

Peda.net

Peda.net on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke tarjoaa verkkotyövälineitä yhteistyökoulujen jäsenille.(lähinnä perusopetukseen)

Hämeen ammattikorkeakoulun eLearning Centre

Hämeen ammattikorkeakoulun eLearning Centre tarjoaa verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten alueella tutkimus- ja tuotekehityspalveluita, kehittää verkko-opetuksen konsepteja sekä tuottaa aihealueisiin liittyvää koulutusta.

Opinportti

Ylen opinportin seminaarit tvt:stä ja verkko-oppimisesta yms.(videoluentoja)

Culminatum Ltd Oy

Culminatum Ltd Oy on Uudenmaan liiton, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän omistama kehitysyhtiö.Tarjoaa ajankohtaisia uutisia jaTuottaa mm. Osuma verkkolehteä

Portaaleja, organisaatioita ja verkostoja Euroopassa

elearningeuropa

Euroopan Komission elearningeuropa sivustolta löytyy tietoa Eurooppalaisista hankkeista, tapahtumista ja tietysti keskustelufoorumeita. Portaalin kielen voi myös valita.

European eLearning Quality Forum

European eLearning Quality Forum on e-Oppimisen laatuun keskittynyt yhteisö.

eLearning Centre

eLearning Centre on vapaa tietosivusto, joka on keskittynyt e-Oppimiseen.

Europace

Europace

EUNITE

EUNITE

Euro-cscl.org

Euro-cscl.org on opettajille ja tutkijoille suunnattu portaali, joka on keskittynyt yhteisölliseen tiedonrakenteluun teemana TAO (tietokoneavusteiset oppimisympäristöt) Portaalista löytyy keskusteluja, ideapankki ja ohjelmistoja (esim. Fle3 löytyy listalta). Portaaliin voi rekisteröityä jäseneksi

International Association for Development of the Information Society

International Association for Development of the Information Society (IADIS)

European Schoolnet

European Schoolnet on Euroopan opetusministeriöiden yhteistyöverkosto. mm. tietotekniikan ja internetin turvallisuuteen liittyvä dotSafe -hanke

PROMETEUS

PROMETEUS

OCSL

OCSL - Educational Open Code Software Library on opetusteknologiaan keskittyvien ohjelmien ja ohjelmistojen komponenttien kirjasto

CAP-ET

CAP-ET - Educational Technology Resources

Portaaleja ja organisaatioita maailmalla

IEEE Technical Committee on Learning Technology

IEEE Technical Committee on Learning Technology(LTTC)

American Society for Training & Development

American Society for Training & Developmentin (ASTD) E-Lerning sivusto, josta löytyy paljon tietoa ja mm. kohtuullisen aktiivinen keskustelu

ISTE

ISTE - International Society for Technology in Education Laaja portaali opetusteknologiaan liittyen.

EAEEIE

EAEEIE on Ranskassa perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää sähkö- ja tietotekniikan koulutusta ja siihen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Yhdistys järjestää mm. EAEEIE'2005 konferenssin kesäkuussa Lappeenrannassa (Konferenssi on keskittynyt sähkö- ja tietotekniikan opetuksen, tutkintorakenteiden ja uusien opetusinnovaatioiden esittelemiseen hyödyntäen paljolti tietokoneavusteista ja verkko-opetusta)

Masie Center

Masie Center on kansainvälinen e-laboratorio ja virtuaalinen aivoriihi, joka on keskittynyt oppimisen ja tekniikan yhdistämiseen.

ALTRC - Advanced Learning Technologies Research Centre

ALTRC - Advanced Learning Technologies Research Centre (Massey University)

Benchmarking of Virtual Campuses

Benchmarking of Virtual Campuses

Päivitetty viimeksi 08.04.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi