Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Verkkoresursseja

Tähän pyritään keräämään verkko-oppimista, verkko-opetusta ja opetusteknologiaa käsitteleviä verkkojulkaisuja sekä muita verkkoresursseja.

Verkkojulkaisuja ja tietokantoja

Tietosivustoja

IQ FORM

Suomen Virtuaaliyliopiston IQ-FORM tarjoaa IQ Learn ja IQ Team -itsearviointityökalut omien opiskelutaitojen arvioimiseen ja kehittämiseen.

IQ Learn antaa tietoa ja tukea verkko-opiskelijalle, joka haluaa kehittyä oppijana. Opettajalle se antaa tietoa verkkoryhmän opiskelijoista sekä neuvoja suunnitella verkko-opetus niin, että opiskelijat saavat siitä parhaan hyödyn.

IQ TEAM tukee verkkoryhmää ja sen jäseniä yhteisöllinen oppimisessa ja ryhmäprosesseissa. Antaa opettajalle tietoa ryhmästä ja sen toimintatavoista.

Ovi - Ohjausta virtuaalisesti

Ovi - Ohjausta virtuaalisesti on yliopisto-opiskelijoille ja ohjaajille vapaaseen käyttöön suunnattu verkko-ohjauspalvelu. kyseisen hankkeen puitteissa järjestetään myös verkkokurssi - Verkko ohjauksen välineenä

OSKAR - Osaamiskartoitustyökalu

OSKAR on työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön liittyviä tietoja ja taitoja. OSKAR on tarkoitettu ammatillisten taitojen reflektoinnin tueksi opettajille ja henkilöstökoulutuksen suunnittelijoille. Palvelu vaatii rekisteröitymisen (Suomen virtuaaliyliopisto)

Verkko-opiskelij@n opas

Verkko-opiskelij@n opas tarjoaa tietoa verkko-opiskelusta (Jyväskylän avoin yliopisto)

Verkko-tutor

Verkkotutor on Tampereen yliopiston täydennyskeskuksen tietopaketti verkko-opiskelusta.

Graduttaja

Graduttaja on Joensuun yliopiston verkkopalvelu graduaan tekeville.

Diana-toimintamalli

Helena Aarnion ja Jouni Enqvistin DIANA-toimintamalli (Dialogical Authentinc Netlearning Activity)

Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV)

Menetelmäopetuksen tietovaranto on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Analyysimenetelmien ohella MOTV käsittelee myös tutkimuksen teon keskeisiä kysymyksiä. Sisältää monipuolista tietoa menetelmäopetuksesta ja harjoitusaineistoa. MOTV on osa Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa

Verkkokoulu - Tilastokeskus

Tilastokeskuksen verkkokoulu

TKK:n MatTa - Matematiikkaa tietokoneavusteisesti

MatTa-projektin tavoitteena on tutkia erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa matematiikan opetuksessa ja opiskelussa sekä tuottaa digitaalisia oppimateriaaleja.

Kyseessä on erittäin kattava sivusto projektin tuotoksista. Materiaalit ovat materiaalit ovat yksityishenkilöiden sekä suomalaisten julkisten oppilaitosten (tavallisten koulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen) vapaasti käytettävissä. Materiaalin käyttöehdot

Vainu

Vainu on Jyväskylä avoimen yliopiston kehittämä ohjauksen, opiskelun ja urasuunnittelun apuväline.

Essi - Esteetön sisällöntuotanto

Essi - esteetön sisällöntuotanto on kattava tietosivusto sisällöntuotannosta (Jyväskylän yliopisto)

eNorssi

eNorssi on Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto

Metodix

Metodix on tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen, menetelmien ja niiden oppimisen verkkoympäristö

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma: yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke 2004-2006 on monipuolinen tietosivusto informaatiolukutaidosta. Sivusto sisältää mm. listan tiedonhankinnan verkkokursseja korkeakoulukirjastoissa

Sanastoja e-oppimisen käsiteviidakkoon

elerningeuropan e-learning sanasto(suomeksi ja englanniksi)

eoppimiskeskuksen e-Aapinen

Opintoluotsin sanasto (ei varsinainen e-oppimisen sanasto, mutta lähellä kuitenkin)

ATK-sanastoja verkossa

Tietotekniikan termitalkoot (Sanastokeskus TSK ry)

Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja

Linkkikokoelmia ja organisaatioiden julkaisuja maailmalla

National Foundation for Educational Research (UK) linkkikokoelma

Charles Sturt University - Educational Virtual Library

Educator's Reference Desk (Information Institute of Syracuse)

The Joint Information Systems Committee (JISC) Publications

The Sloan Consortium (Sloan-C) - Publications

The Open University UK - IET Publications

education.au - Publications

ARIADNE Foundation - Publications

Aviation Industry CBT Commitee (AICC) - Publications

The Institute for Knowledge Innovation and Technology (IKIT) - Resources

American Educational Research Association (AERA) - Publications

Association for Educational Communications and Technology (AECT) - Publications

The Information Society Technologies (IST) - Publications

Sitra - Julkaisut

elearning-reviews.org elearning-reviews

Verkkoaineistoja Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston kirjaston verkkoaineistot

Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi