Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Vuorovaikutteinen verkkokurssi

Vuorovaikutteiseen verkkokursiin sisältyy kattavan oppimateriaalin lisäksi verkossa suoritettavia harjoitustehtäviä tai testejä. Opiskelija voi saada palautteen ratkaisuunsa ohjelmistolta tai oppimisalustan kautta opettajalta. Itseopiskelua tuetaan esimerkiksi kurssikohtaisen keskustelufoorumin kautta.

Esimerkkejä vuorovaikutteisista verkkokursseista ovat:

Tietokantojen perusteet

Harri Laineen Tietokantojen perusteet (ellei kurssi ole avoin WebCT:ssä, pyydä pääsyoikeus Harri Laineelta)

Kurssista on erilaisia toteutuksia eri alustoille. Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa kurssia käytetään heidän omassa ympäristössään aitona verkkokurssina ilman luentoja. Tietojenkäsittelytieteen laitoksella kurssin suomenkielistä versiota käytetään WebCT-ympäristössä. Kurssi on ollut käytössä puhtaana verkkokurssina, mutta viimeisissä kurssitoteutuksissa verkkokurssimateriaalin käyttöä on tuettu muutamalla luentokerralla. Kurssin vastuuopettajana on ollut myös Teija Kujala. Kurssista on myös englanninkielinen versio, jossa HTML-materiaalin lisänä käytetään omatekoista monivalintatehtävien käsittelyohjelmistoa.

Kurssi sisältää HTML:llä toteutetun oppimateriaalin, oppimisalustan keinoin toteutettuja vuorovaikutteisia harjoitustehtäviä sekä verkon kautta palautettavia harjoitustehtäviä. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kahdessa viimeisimmässä kurssitoteutuksessa on palautettavat harjoitustyöt korvattu opintopiirityöskentelyllä. Kurssiin liittyy laajana harjoitteluosuutena SQL-harjoittelu automaattisesti ratkaisuja tarkastavan SQL-trainer ohjelman avulla. Vuorovaikutteisuutta tuo mukanaan mahdollisuus suorittaa aineiston SQL-esimerkit SQL-trainer ohjelmalla ja tutkia miten kyselyn muutokset vaikuttavat tuloksiin. Kurssista on normaali luokkatentti.

TUeLIP moduulit

Harri Laineen moduulit Relational database, Relational Algebra ja SQL Data Definition TUeLIP projektissa. Projektiin osallistuivat myös Teemu Kerola ja Timo Alanko. Moduulit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä. Moduulit sisälsivät puhutun luentomateriaalin sekä vuorovaikutteisia harjoitustehtäviä. Luentomateriaalin sai luettavakseen myös tekstinä. TUeLIP hankkeeseen liittyviä kokemuksia on raportoitu artikkelissa:

Harri Laine & Teemu Kerola, Producing Web Course Material with IBM Knowledge Factory Team, Kolin Kolistelut 2002 - Koli Calling 2002, Proc 2nd Annual Finnish/Baltic Sea Conf on CS Education, Oct 18-20, 2002, Koli, Finland, pp. 10-15. (pdf)

Tietokoneen toiminta

Teemu Kerolan luentomoduuli Tietokoneen toiminta kurssille. Moduuli on toteutettu Authorware ohjelmistolla ja sisältää puhutun luentomateriaalin, verkkokalvoja ja animaatiota. Kurssilla on käytetty erillisenä osana myös tietokoneavusteisia kertaustehtäviä. Teemun hahmotelma Authorware materiaalin tuotantoprosessiksi on kuvattu artikkelissa:

Teemu Kerola, Producing Interactive Web Lectures with Authorware, Kolin Kolistelut 2003, 22.8.2003 ( pdf)

2.3.2004 Harri Laine