Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Äänenkäsittely

Ääni mediaelementtinä

Digitaalisessa muodossa olevan luentotaltioinnin yksi tärkeimmistä mediaelementeistä on ääni. Äänen laadun on oltava hyvä, että luentoa jaksaa seurata. Huonoa (video)kuvaa jaksaa vielä tietyissä rajoissa seurata, mutta huono äänenlaatu tekee seuraamisen todella raskaaksi. Usein videoluennon taltioinneissa ääntä käsitelläänkin erillisenä elementtinä, joka editointivaiheessa liitetään esitykseen.

Ääniluento

Luentotaltioinnin ei tarvitse sisältää liikkuvaa kuvaa, vaan joskus saattaa olla järkevämpää tallentaa pelkkä ääni, jota sitten käytetään osana jotain muuta multimediaesitystä tai julkaistaan pelkästään ääniluentona.

Ääniluennon tekeminen onnistuu pelkistetyssä muodossaan vaikkapa mikrofonin ja Windows SoundRecorderin avulla. Tällöin ääni tallentuu Wav-muotoon (pakkamaton) ja on kooltaan varsin suurta. Wav-muoto ei olekaan sellaisenaan ole kovin käyttökelpoista verkossa jaettavaksi/julkaistavaksi tai käytettäväksi multimediaesityksen osana, vaan se täytyy pakata pienempään muotoon.

Äänen pakkaukseen ja äänen jälkikäsittelyyn on olemassa monenlaisia ammattikäyttöön tarkoitettuja ohjelmia mutta ilmaisia ohjelmiakin löytyy. Ilmaisillakin perustoiminnot hoituvat varsin näppärästi. Esimerkiksi Audacity hallitsee suoraan äänen tallennuksen ja pakkauksen eri muotoihin. Monet multimedian koostamiseen tarkoitetut ohjelmistot tarjoavat myös mahdollisuuden äänenkäsittelyyn ja pakkaamiseen.

Äänen nauhoitus ja pakkaaminen

Äänen nauhoitus onnistuu siis tavallisella mikrofonilla, mutta on muistettava, että se aiheuttaa jonkin verran kohinaa. Ääniluentoja suunnittelevan kannattaakin heti harkita kunnollisen ammattikäyttöön suunnitellun "headsetin" hankkimista.

Äänen nauhoitus pähkinänkuoressa:

  • Aluksi luodaan mahdollisimman hyvälaatuinen wav -tiedosto (ääniaihio) esim. näytteenottotaajuudella 44.1kHz ja näytteenottotarkkuudella 16-Bit. Kanavat määritellään monoksi tai stereoksi.(puhe kannattaa nauhoittaa monona)
  • Tuotettua Wav -tiedostoa voidaan tarvittaessa käsitellä esim. taajuuksia korjata, poistaa kohinaa, jne.
  • Lopuksi tiedosto pakataan

Pakkaus ja verkkolevitys

Vaihtoehtoja on useita ja jakelukanava määrittää usein formaatin. Usein suurien tiedostojen verkkojakelussa hyödynnetään streaming-tekniikkaa. Helsingin yliopistolla on tähän käytössä streaming-palvelin, jonne on mahdollista luoda oma tila suurille tiedostoille (Kraken).

Kirjoitushetkellä MP3(MPEG Layer-3) on varsin suosittu äänen pakkausformaatti. MP3 on pakkausmenetelmä, jossa karsitaan äänisingnaalista, sellaista informaatiota, jota ihmiskorva ei muutenkaan kuulisi. Menetelmää kutsutaan psykoakustiseksi malliksi. MP3 on standardisoitu formaatti, joka on siirrettävissä myös muille laitteille kuin tietokoneille. Erilaiset MP3-soittimet ovat vahvasti yleistymässä (mm. kannettavat MP3-soittimet) ja uusimmat DVD-soittimetkin tukevat MP3-muotoa suoraan.

Ogg Vorbis on MP3 -tiedostomuodon patentoimaton ja vapaa kilpailija, joka pystyy tiivistämään äänen vielä pienempään tilaan ilman, että laatu huononee.

Linkkejä äänenkäsittelyyn liittyen

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan - Miten teen verkkoluennon äänilinkit (linkeistä löytyy syvempää tietoutta äänenkäsittelystä)

Internetixin Äänenkäsittely opas ja äänisanasto

Puheäänen pakkausesimerkkejä (Kai Tuuri, Jyu)

Ohjelmia äänenkäsittelyyn

Yleensä äänenkäsittelyyn käytetään maksullisia Sound Forge tai Vegas -ohjelmia. Sound Forge on äänieditointiohjelma, joka on erityisesti tarkoitettu multimediassa ja WWW-ympäristöissä käytettävien äänien tuottamiseen.

Ilmaisia äänieditoreja

Audacity

Audacity on ilmainen(GPL), vaativaankin käyttöön soveltuva äänieditori Windowsille, Macille ja Linuxille. Ohjelman avulla on mahdollista pakata ääni suoraan Ogg Vorbis ja MP3 -muotoihin. Audacity ei tosin tue suoraan MP3-tiedostoja vaan käyttää erillistä LAME-kirjastoa MP3-tiedostojen käsittelyyn.

Haluttaessa tallentaa ääni suoraan MP3-muotoon täytyy ladata LAME MP3-encooderi ja osoitettava ohjelmalle lame_enc.dll -tiedoston sijainti. Ohjelma tekee tämän automaattisesti ensimmäisellä kerralla yritettäessä tallentaa MP3-muotoon.

Ohjeet Audacityyn

WawePad

WawePad on varsin monipuolinen, ilmainen äänenkäsittelyohjelma Windowsille.

Muita ohjelmia

Skype on p2p teknologiaan perustuva ilmainen ohjelma, joka mahdollistaa puhelinneuvottelut tietokoneen ja mikrofonin avulla.

Muutamia äänen hyötykäytön esimerkkejä

Asiantuntijalausuntoja oppimateriaaliin

Markkinoille on ilmestynyt monia siedettävän hintaisia (kannettavia) MP3-soittimia, jotka sisältävät myös sanelukoneen. Näitä soittimia voidaan hyödyntää vaikkapa asiantuntijalausuntojen nauhoitukseen erinäisissä seminaareissa yms. tilaisuuksissa.

13.8.2004 Sami Palhomaa