Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Multimedian koostaminen

Multimedia opetusmateriaalin tuottamisessa

Nykyään on tarjolla varsin laaja valikoima multimedian koostamiseen tarkoitettuja ohjelmistoja. Edellä esitelty PowerPoint voitaisiin myös luokitella sellaiseksi. Tarjolla on kuitenkin varsin kehittyneitä ratkaisuja esim. interaktiivisen opetusmateriaalin tuottamiseen.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä seikka, ettei erilaisten multimediaelementtien käyttö saa olla itsetarkoitus. Multimediaelementtien lisääminen ja käyttö opetusmateriaalissa täytyy tehdä harkitusti ja siten, että niistä on oikeasti hyötyä oppimisprosessissa.

Monipuolisia multimediatyökaluja

Flash MX2004

Macromedia Flash soveltuu erinomaisesti erilaisen interaktiivisen verkkomateriaalin tuotantovälineeksi. Flashillä voidaan luoda 2D-animaatioita hyödyntäen vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikan käyttö mahdollistaa kuvien skaalattavuuden, ilman että kuvien laatu näytöllä merkittävästi heikkenee. Tiedostokootkin jäävät usein siedettävälle tasolle verkossa julkaisua ajatellen. Flash voitaisiin ajatella eräänlaiseksi yleistyökaluksi multimedian tuottamiseen.

Flashiin voidaan ohjelmoida toiminnallisuuksia sen omalla ohjelmointikielellä ActionScriptillä. Valmiin Flash-esityksen tiedostoformaatti on .swf. Valmiita esityksiä ei voi enää muokata tai se on ainakin hyvin hankalaa ja vaatii jonkin reverce engineering työkalun. Flashin muokattavat työtiedostot ovat tiedostopäätteeltään .fla.

Flash MX2004 -ohjelma sisältää tyydyttävät välineet vektorigrafiikan piirtämiseen, joten erillistä vektorigrafiikkaohjelmaa kuten Freehand, ei välttämättä peruskäytössä tarvita.

Flash -esitykset vaativat selaimeen Flash-playerin, jotta esityksiä voidaan katsoa. Uusin versio Playeristä on Flash Player 7.0

Macromedian kehittäjien E-Learning -osiosta löytyy paljon esimerkkejä ja vinkkejä Flashin käyttöön luotaessa opetusmateriaalia.

Esimerkkejä laitoksella tuotetuista opetusmateriaaleista (Flash)

Linkkejä:

Apukeittiö on Suomalainen sivusto, joka tarjoaa monipuolista tietoa Flashiin liittyen.

Flashkit on todella monipuolinen sivusto, josta löytyy lähes kaikkea, mitä Flash-suunnittelija tarvitsee.

Kirupa.com on myöskin todella monipuolinen sivusto, josta löytyy monipuolisia tutoraaleja Flashiin.

Director MX2004

Macromedia Director on varsin monipuolinen ohjelma multimedian luomiseen, joka tarjoaa kattavat välineet eri multimediaelementtien yhdistämiseen. Directorilla tuotettujen tiedostojen koot ovat kuitenkin varsin suuria, joten ohjelma ei sovellu varsinaisesti verkossa julkaistavien esitysten luomiseen, joskin Directorilla tuotetut esitykset voidaan tallentaa Shockwave-tekniikkaa hyödyntäen verkossa julkaistavaksi. Tällöin tarvitaan tosin selaimeen lisäpalikka Shockwave Player.

Yleensä Directoria käytetään esimerkiksi CD:llä tai DVD:llä julkaistavien monipuolisten ja erilaisia ominaisuuksia sisältävien esitysten luomiseen. Directorissa toiminnallisuutta voidaan ohjelmoida Directorin omalla ohjelmointikielellä Lingolla. Uusimmassa versiossa mukaan on tullut myös JavasSript syntaksi. Ohjelmassa on myös kattava kirjasto, erilaisten toimintojen aikaansaamiseksi.

Yleensä Director -esitykset talletetaan projector tiedostoina(.exe), jolloin ne toimivat ilman erillistä plug-inia ja ne voidaan määritellä aukeamaan, kun DVD tai CD asetetaan koneeseen.

Director sisältää myös erillisen vektorigrafiikan piirtämiseen tarkoitetun ohjelman.

Kuvaruudun tapahtumien nauhoitus

Camtasia Studio

TecSmithin Camstasia Studio on ohjelma jolla voidaan luoda käyttötapausesimerkkejä ohjelmien käytöstä Ohjelma tallentaa kuvaruudun tapahtumat ja mahdollistaa niiden muokkaamisen. Esityksiin voidaan lisätä kommentteja ja muita ohjelman käyttöä havainnollistavia elementtejä. Lopullisen esityksen voi tallentaa Flashiksi(.swf) tai eri videoformaatteihin, kuten avi, mov, rm, wmv.

Captivate

Captivate (entinen Robodemo) ohjelmalla voi niin ikään luoda erilaisia käyttötapaus simulaatioita ja demonstraatioita ohjelmien käytöstä. Ohjelma tarjoaa kohtuullisen monipuoliset välineet nauhoituksen muokkaamiseen. Esitykset voidaan tallentaa esimerkiksi Flash -formaattiin(.swf) tai Flash työtiedostoiksi(.fla) ja siirtää varsinaiseen Flash -ohjelmaan lisämuokkausta varten. Lisäksi ohjelmalla voidaan luoda itsenäinen projektor-tiedosto, joka sisältää itsessään kaiken tiedoston ajamiseen tarvittavan. Windowsin projejektor-tiedoston lisäksi on mahdollista tallentaa tiedosto seuraaviin muotoihin:

  • Linux projector (.exe)
  • Mac projector (.hqx)

Captivate soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeasti havainnollinen käyttötilanne-esimerkki jostain tapahtumasta. Ohjelma tallentaa näytön tapahtumat halutuista sovelmista ja tarjoaa mahdollisuuden lisätä ohjeita, korostuksia ja toimintoja esitykseen. Nauhoitus voidaan tehdä automaattisesti, jolloin kaikki ruudun tapahtumat tallentuvat esitykseen. Automaattista tallennusta käytettäessä, on kuitenkin hyvä poistaa esityksen kannalta tarpeettomat kohtaukset editoitaessa, sillä jokainen tapahtuma kasvattaa esityksen kokoa. Tallennukset voidaan myös määritellä tapahtuvaksi näppäimen painalluksella (ns. hot key).

Carbon viewletSuite

Carbon viewletSuite

Wink

Wink on ilmainen ohjelma kuvaruudun tapahtumien nauhoitukseen.

Muita ohjelmia

PresenterOne

Realnetworks tarjoaa kolme sovellusta on-line esityksien tekemiseen. Perusversion PresenterOne basic voi ladata ilmaiseksi rekisteröitymällä.

PowerBullet presenter

PowerBullet presenter on ilmainen työkalu PowerPoint tyyppisten Flash-esitysten luomiseen. Ohjelma ei tarjoa kovin paljon eri ominaisuuksia, mutta soveltuu pienien esitysten luomiseen, tapauksissa joissa ei ole mahdollista käyttää maksullisia ohjelmistoja.

Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi