Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Weblogit

Weblog

Weblogia luonnehditaan yleensä eräänlaiseksi nettipäiväkirjajaksi. Yleensä weblogit ovatkin henkilökohtaisia asioita käsitteleviä sivustoja, joiden avulla ihmiset purkavat syvimpiä tuntojaan, julkaisevat harrastuksiinsa liittyviä linkkejä yms.

Teknisessä mielessä kyseessä on eräänlainen sivustoformaatti, jota ylläpidetään erilaisilla tarkoitukseen soveltuvilla järjestelmillä. Julkaisujärjestelmä voidaan asentaa omalle palvelimelle tai käyttää jotain palvelua, joka hoitaa kaiken tarvittavan.

Weblogit ovat saavuttaneet nettimaailmassa suuren suosion ja valtaamassa jalansijaa myös opiskelun ja opettamisen välineenä. Weblogeja voidaan käyttää vaikkapa henkilökohtaisena oppimispäväkirjana ja opiskeluun liittyvänä linkkikirjastona. Weblogit ovat varsin nopea ja helppo tapa laatia verkkojulkaisu ja soveltuvatkin tilanteisiin, joissa ei ole aikaa/halua laatia "oikeaa" sivustoa.

Lokari - Julkaisujärjestelmä

Lokari on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa kehitetty henkilökohtainen julkaisujärjestelmä.

Esimerkki Lokarilla hallinnoidusta sivustosta , joka mukailee Helsingin yliopiston graafista ilmettä.

Muita järjestelmiä

BlogGer Varsin suosittu järjestelmä, blogin pystytykseen menee noin minuutti. Blogin ulkoasun voi valita useista eri vaihtoehdoista ja muokata sitä omien mieltymysten mukaan. BloGeriin luotu esimerkkiblogi

QloGer hivenen enemmän ominaisuuksia ja erilaisia valmiisiin aihepiireihin keskittyviä sivupohjia kuin BloGerissa. QloGeriin luotu esimerkkiblogi

Omalle palvelimelle asennettavia sisällönhallinnan järjestelmiä

Textpattern (PHP/MySQL)

WordPress (PHP/MySQL)

Yleistä asiaa weblogeista

Pinserin wiki, josta löytyy kattava linkkilista eri järjestelmistä ja tietoa oman blogin pystyttämisestä.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Weblog -projekti

Weblogit maailman yliopistoissa:

RSS-feed/syote/virta

Weblogien yhteydessä mainitaan usein termi RSS. RSS (Really Simple Syndication tai Rich Site Summary)on yksinkertainen XML-kieli, jota käytetään verkkosivustojen metatiedon kuvaamiseen. RSS soveltuu erilaisten dynaamisien sisältöjen kuvaamiseen, joten sen käyttömahdollisuudet ulottuvat laajemmallekin kuin weblogien seuraamiseen.

Miten RSS-tiedostoja käytetään

RSS-tiedostojen seuraamiseen vaaditaan jokin RSS-lukijaohjelma. Lukija mahdollistaa useiden eri sivustojen dynaamisesti päivittyvien tietojen seuraamisen hallitusti, ilman että täytyisi erikseen vierailla jokaisella sivulla. Homma toimii ilmoittamalla lukijaohjelmalle linkit seurattavien sivustojen RSS-kanaviin.(olettaen tietysti, että sivustolla on sellainen).

Ilmaisia RSS-lukijaohjelmia

Feedreader (Windows)

EffNews RSS Reader (Windows)

AmphetaDesk (Windows,Linux,Mac)

Bloglines (Blogipalvelu ja selaimen välityksellä toimiva lukijaohjelma)

Firefox selaimeessa on mahdollisuus tarkastella RSS-syötteitä suosikkien avulla ja ilmeisesti ominaisuus on pian tulossa muihinkin selaimiin.

Lisätietoa

RSS-tiedosto asiaa ja RSS-lukijaohjelmia (Jyväskylän kaupunki)

Sami Palhomaa 6.10.2004