Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Verkkomateriaalin tuottaminen

Kurssien verkkomateriaalit voivat olla varsin monimuotoista ja laajuudeltaan erilaista. Materiaalin tuottamiseen voi osallistua vain yksittäinen opettaja tai toisaalta laaja tuotantoryhmä. Mitä enemmän tuotantohankkeeseen osallistuu tekijöitä sitä paremmin määritelty tuotantoprosessi tarvitaan. Materiaalin tuotanto voidaankin rinnastaa ohjelmistotuotantoon. Isot hankkeet edellyttävät hyvin määriteltyä prosessia, työn vaiheistusta, selkeää työnjakoa ja laadunvarmistusta vaiheesta toiseen siirryttäessä. Pienissä hankkeissa vaiheet voivat limittyä ja niiden rajat hämärtyä kun aineiston jatkokäsittelyä ei tarvitse siirtää toiselle tekijälle.

Kun rinnastamme materiaalituotannon ohjelmistotuotantoon voimme jakaa materiaalituotannon ohjelmiston elinkaarta vastaaviin vaiheisiin:

  • esitutkimus
  • periaatesuunnittelu
  • sisällön suunnittelu
  • toteutus
  • testaus
  • käyttöönotto
  • ylläpito

Yllä nimetyt vaiheet eivät välttämättä ole peräkkäisiä vaan osoittain rinnakkaisia. Periaatteet voivat vaihtua kurssin osasta toiseen jolloin periaatesuunnittelua joudutaan tekemään sisällön suunnittelun kanssa rinnakkain.

Päivitetty viimeksi 11.04.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi