Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Mitä on verkko-opiskelu

Mitä on verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on käsitteenä varsin laaja. Yleisesti sen katsotaan olevan toimintaa, jossa tietoverkkoja käytetään jollain tavoin opiskelun tukena. Tietoverkot tarjoavatkin valtavan tietovaraston ja mahdollisuuden erilaisiin vuorovaikutuksen muotoihin.

Verkkoa voidaan siis hyödyntää sekä tietoresurssina, että yhteistoiminnallisen ryhmätyöskentelyn välineenä. Pelkkää yksittäistä tiedonhakua ei kuitenkaan sinänsä voida luokitella verkko-opiskeluksi, vaan siihen liittyy yleensä jonkinlainen suunnitelmallisuus tai tavoite.

Verkko-opiskeluun liitetään usein elinikäisen oppimisen käsite. Verkko-opiskelu antaakin monelle mahdollisuuden päivittää (opintojen jo päätyttyä) osaamistaan.

Monenlaista verkko-opiskelua

Verkko-opiskelua voi olla kokonaan etäopiskeluna suoritettava opintojakso tai jokin "tavallisen" luentokurssin osa, jossa jollain tavalla hyödynnetään suunnitelmallisesti verkkoa. Verkko-opiskeluksi voidaan siis luokitella myös erilaisten opiskelua tukevien verkkokomponenttien käyttö osana "tavallista" opiskelua ja opetusta.

Tämän kaltainen yleinen määrittely saattaa tietysti tuottaa ongelmia, jos opintojaksoa suunnitellaan omaa laitosta suuremmalle kohdeyleisölle. Suunniteltaessa kurssia maantieteellisesti kaukana toisistaan olevalla kohdeyleisölle, tulisi selkeästi mainita, kuinka paljon opintojakso sisältää puhtaasti verkon välityksellä mahdollista opiskelua ja kuinka paljon lähiopetusta tai mahdollisia kontaktipäiviä.

13.8.2004 Sami Palhomaa