Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Mitä on verkko-opetus

Mitä on verkko-opetus

Tällä sivustolla verkko-opetus käsitetään varsin laajasti ja määritellään se kattamaan kaikkia niitä toimintoja, joissa verkkoa ja/tai siinä olevia palvelimia käytetään suunnitelmallisesti opetuksen tukena.

Muutamia verkko-opetuksen määritelmiä

Verkko-opetus voitaisiin jakaa karkeasti ohjattuun verkko-opetukseen, itseopiskeluun verkossa sekä monimuoto-opetukseen, jossa yhdistellään lähiopetusta ja verkko-opetusta. Uutena terminä monimuoto-opetuksesta on alettu käyttää termiä Blended learning. Lisäksi eräissä jaotteluissa eritellään peruslähestymistavat verkko-opetuksessa (oppi)materiaalikeskeiseen(resource-based learning) ja vuorovaikutuskeskeiseen lähestymistapaan. Nimensä mukaisesti materiaalikeskeisessä keskitytään digitaalisen materiaalin tuottamiseen, kun taas vuorovaikutuskeskeisessä ovat päähuomion kohteena opetuksen, ohjauksen ja opiskelun vuorovaikutusprosessit. Tämä jaottelu ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö näitä lähestymistapoja voisi yhdistellä.

Tällä sivustolla käytetään termiä verkkokomponentti määritellessä erilaisia verkko-opetuksen menetelmiä.

Erityistä huomiota kiinnitetään (verkko)oppimateriaalien ja niiden tuottamismenetelmien kokeiluun ja käyttöön, verkon käyttöön ryhmätyön tukena sekä verkon käyttöön opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien tukena.

Miten pääsen alkuun?

Verkko-opetus ei siis välttämättä tarkoita kokonaan verkossa suoritettavaa kurssia. Helpoimmin pääsee alkuun miettimällä mitkä tälläkin sivustolla esitellyt verkkokomponentit saattaisivat palvella oman kurssin oppilaiden oppimista tai muuten helpottaa kurssin suoritukseen liittyviä käytäntöjä.

Verkko-opetus tulisi nähdä apuvälineenä, joka on auttamassa opettajaa työssään sekä oppilasta oppimisessa. Verkkokomponenttien käytön tulisi tarjota lisäarvoa opetukseen ja niiden käyttöä tulisi miettiä suhteessa komponenttien käyttöönottoon kuluvan ajan ja pidemmän aikavälin hyödyn näkökulmasta.

13.8.2004 Sami Palhomaa