Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Välineitä verkkoviestintään

Ryhmätyöskentely ja verkkoviestintä

Useimmat tällä sivustolla esitellyt verkkoviestinnän ja ryhmätyöskentelyn välineet perustuvat avoimeen lähdekoodiin. Tässä osiossa on kartoitettu mahdollisia välineitä verkkoviestintään ja ryhmätyöskentelyyn. Esiteltyjen välineiden käyttöä ei varsinaisesti suositella ja niitä kannattaa asentaa oman harkintansa puitteissa. Jatkossa tälle sivulle ilmestyvät selkeät verkko-opetuksen tukitiimin suositukset sivustolla esitellyistä ohjelmista.

Vuorovaikutus verkossa

Aluksi kuitenkin muutamia tietolähteitä vuorovaikutuksesta verkossa (yleensä).

Kirjallisia lähteitä

Matikainen, J. (toim.) 2003. OPPIMISEN ohjaus verkossa. Helsinki : Palmenia-kustannus, (Yliopistopaino)

Lisätietoa ja lähteitä verkossa

Helsingin yliopiston opetushenkilökunnalle laadittu (verkko)kurssimateriaali verkkokeskustelun ohjaamisesta

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan weblog vuorovaikutus verkossa

Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Groupware -sivusto

Päivitetty viimeksi 11.04.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi