Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Edellytykset

Mitä verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta

Verkko-opiskeluympäristöjä tutkittaessa on havaittu, että verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän kykyä ottaa vastuu omasta opiskelustaan kuin perinteiseen luento-opetukseen perustuva opiskelu.

Itseohjatuvuus opinnoissa ja itsenäinen tiedonhankintakyky näytteleväkin usein merkittävää roolia verkko-opiskelussa. Vastuu kurssin etenemisestä on opiskelijalla itsellään sekä hänen tahtotilallaan viedä kurssi loppuun.

Verkko-opinnoissa onkin usein vaikeampi arvioida omaa etenemistään, kuin esim. luennoille ja laskareihin osallistuttaessa.

Mahdollisia ratkaisuja tähän käsitelään opetusmuotojen yhteydessä.

Muutamia huomioita verkko-opiskelun ja "perinteisen" opiskelun eroista:

  • Sähköpostiin tai keskusteluryhmän viestiin on paljon helpompi jättää vastaamatta kuin henkilökohtaisesti esitettyyn kysymykseen.
  • Verkossa tapahtumavassa ryhmätyöskentelyssä vertairyhmän sosiaalinen paine on usein lievempää kuin varsinaisessa henkilökohtaisessa lähitapaamisiin pohjautuvassa ryhmätyöskentelyssä
  • Verkossa toimiessa, tehtävien deadlinestä myöhästymisessä voi aina vedota teknisiin ongelmiin.
  • Perinteisillä luennoilla (ei yleensä) ole muuta tekemistä kuin seurata luentoa ja häiriötekijät on minimoitu. Seuratessa esim. verkkoluentoa kotona päätteen äärellä, on helppo keksiä muuta tekemistä ja mahdollisia häiriötekijöitä on useita.
  • jne.

Mitä sitten voidaan tehdä?

Sitoutuminen opiskeluprosessiin ja siten myös oppiminen toimii paremmin, jos verkko-opiskelussa käytetään opiskelijakeskeisen oppimisen menetelmiä.

Opiskelijakeskeisistä menetelmistä lisää opiskelumuotojen yhteydessä.

Tekniset edellytykset

On tietysti sanomattakin selvää, että verkko-opiskeluun tarvitaan tietokone ja verkkoyhteys. Käytettäessä jotain tiettyä oppimisalustaa on otettava huomioon alustan asettamat rajoitukset eri ympäristöille. Ideaalitilanteessa alustan ominaisuudet toimisivat kitkatta ympäristössä kuin ympäristössä, mutta näin ei käytännössä ole.

Usein toimimattomuuden taustalla on palomuuri tai käytettävä selain ja sen asetukset. Useimpien oppimisalustojen ohjeistuksissa tulee varsin pitkä lista mahdollisista ongelmakohdista.

13.8.2004 Sami Palhomaa