Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Kevät 2004

Tässä osiossa esitellään tietojenkäsittelytieteen laitoksen kevään 2004 verkko-opintoja ja verkkokomponentteja.

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt 4ov, kevät 2004

Jaakko Kurhila ja Anni Rytkönen

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen 4ov laudaturkurssi, jossa perehdytään verkko-opiskelun teemoihin ja verkko-opiskeluympäristöihin, verkko-opiskelun kannalta relevantteihin oppimiskäsityksiin ja evaluointimalleihin.

Kurssin keskeisenä tavoitteena on jäsentää verkko-opiskelua tietojenkäsittelijän näkökulmasta; mitä verkko-opiskeluun liittyvää tietotekniikka on tehty, mitä voisi tehdä ja mitä tulevaisuudessa on odotettavissa. Yhtenä tietojenkäsittelyllisenä painopisteenä ovat adaptiiviset verkko-opiskeluympäristöt ja tekoälyn sovellukset opetusteknologiassa.

Kevään kurssi järjestettiin alku ja lopputapaamista lukuunottamatta kokonaan verkossa. Opiskelualustana toimi CoSCo Edutech-ryhmän kehittämä verkko-opiskeluympäristö OurWeb

Kurssi muodostui itseohjautuvissa ryhmissä tehtävistä projekteista ja aktiivisesta toiminnasta verkossa. Kuka hyvänsä kurssilaisista sai lanseerata projektin aiheen, johon muut ryhmäläiset sitten omien mielenkiintojensa pohjalta saivat liittyä. OurWebiin oli integroitu apuvälineeksi verkossa tapahtuvaan ryhmätyöhön MoinMoin Wiki.

alkuun

Suorituskykyanalyysi 2ov, kevät 2004

Timo Alanko

Kyseessä on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen 2ov laudaturkurssi Suorituskykyanalyysi kurssin kotisivu. Kurssia suositellaan metodikurssiksi myös empiirisestä tutkimuksesta kiinnostuneille jatko-opiskelijoille.

Verkkokomponentit:

Kurssi käsitti 26 tuntia OSCU luentoja tietojenkäsittelytieteen laitoksella, joissa osa osallistujista oli fyysisesti laitoksella sekä osa videolinkin takana Tampereen yliopistolla ja teknillisessä korkeakoulussa

Perinteinen opetus

 • Viikottaiset perinteiset laskarit: pieniä teknisiä tehtäviä, tarkistetaan, että asiat joten kuten ymmärretty
 • 4 kirjallisesti palautettavaa vaativampaa tehtävää: mm. oppimispäiväkirja ja sovellustehtävä, jossa hieman ajateltavaakin
 • vapaata, opiskelijakeskeistä (opiskelija muodostaa itse omat polkunsa)

Kokemukset

 • Teknisesti kurssi onnistui kohtuullisen hyvin, poikkeuksia: (a) yhtenä aamuna silta oli kaatunut, tilapäisjärjestelyin (en tosin muista millaisin) luentoa pidettiin n. 20 minuuttia, minkä jälkeen silta jälleen toimi ja (b) muutaman kerran TTKK:n yhteyden laatu oli huono, ajankohta tyypillisesti klo 9 (arveltu syy: henkilökunta tulee töihin ja alkaa rasittaa laitteistoja).
 • Jokaisella luennolla oli mukana tekninen avustaja siltä varalta, että laitteisto heittäytyy hankalaksi. Avustaja oli siviilipalvelumies, jolla jonkinlaiset perustaidot. Takapäivystäjänä aina ammattilainen (Pekka Niklander).
 • Kurssikohtaista kännykkää ei ollut eikä tarvittu. Pekan kännyllä jouduttiin pari kertaa keskustelemaan Tampereen kanssa.
 • Luennoiijan kokemus: solidaarisuuden jako paikallisen yleisön ja etäyleisön välillä on hankaloittava tekijä - jos puhut toiselle, laiminlyöt toista (ehkä tässä on jokin oppimisen paikka kuitenkin).
 • Kiinteä kamera sopii huonosti esitystapaan, jossa hiirellä operoidaan kuvaa: kumartuva luennoija kumartuu ulos kuvasta.
 • Kurssimestarien kanssa pidettiin viikottainen n. tunnin mittainen puhelinpalaveri.
 • Opiskelijat eivät aina huomanneet lh-sivustolle ilmaantunutta uutta materiaalia (esim. jonokaavakokoelma), vaikka tästä luennollakin mainittiin - joskus tuntui siltä, että muukin kuuntelu meni samaa rataa.
 • Excel-taulujen käyttö taisi suunnilleen onnistua (ainakin niille, jotka yrittivät).
 • Joidenkin esitysmuotojen siirtyminen toisiin ympäristöihin taisi joskus olla ongelmallista.
 • Essee-vastaukset tarkisti aina luennoija.
 • Yksittäisen kurssikirjan puuttuminen oli ongelma. Erityisesti, koska kurssimestaritkaan eivät olleet alan asiantuntijoita. (Sinänsä kurssimestareilla taisi olla peruskirjallisuus käytössään.)

Software Agent Technology 3cu, kevät 2004

Roope Raisamo (TaY), Heimo Laamanen (HY)

OSCu-kurssi, paikallisena kurssimestarina toimi Heimo Laamanen. Kurssin pääsivut Tampereella ja paikalliset kurssisivut (HY)

Verkkokomponentit:

 • OSCu luentoja, osallistujat täällä paikalla ja muualla (Tre, Oulu) videolinkin takana, yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa (osa täältä, osa sieltä)
 • Kurssilla käytettiin Tampereen omaa Uutisryhmää (Seitti Sanomat)
alkuun

Ohjelmistotuotannon harjoitustyö

Hajautettu ryhmä Petroskoin yliopiston ja HY:n opiskelijoista, kommunikointi verkon kautta.

Verkkokomponentit:

Päivitetty viimeksi 02.02.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi